Printeaza Pagina Printeaza Pagina
  anunt AGA    

Formular raportare plăți

A FOST ELIMINAT TERMENUL DE 30.09.2015, REPREZENTÂND DURATA MAXIMĂ DE EXECUȚIE A PROIECTELOR FINANTE PRIN PNDR 2007-2013

A fost eliminat termenul de 30.09.2015, reprezentând durata maximă de execuție a proiectelor finante prin PNDR 2007-2013!   Potrivit unei Hotarari adoptate de Guvern in 08 iulie 2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) urmează  să decidă de la caz la caz, în funcție de stadiul de realizare și specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, o eventuală prelungire a duratei de execuție, astfel încât să se poată conforma și la termenul limită de efectuare a plății (31.12.2015).

Multe informatii, respectiv comunicatul oficial il puteti gasi aici. 

!ATENȚIE!

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate în TREI EXEMPLARE pe suport de hârtie şi TREI EXEMPLARE în copie electronică (prin scanare). Totodată toate proiectele depuse la GAL Someș Transilvan vor avea anexat un REZUMAT în care solicitantul va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește.

Pentru informaţii despre alte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţă să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România

“Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web” “Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării” Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER

Titlu proiect :”FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIRE DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUI”, proiect finanțat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, conform Contract de finanţare: C4312011061370505, încheiat la data de 30.01.2012 între A.P.D.R.P.si Asociaţia GAL Someș Transilvan