Masura 41.121

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Modernizarea exploatațiilor agricole

Vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante, precum și investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și creșterea competitivității exploatațiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:

 • ÃŽmbunătățirea performanÈ›elor generale ale exploataÈ›iilor agricole;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiÈ›ii;
 • CreÈ™terea calității produselor obÈ›inute È™i diverÈ™ificarea producÈ›iei agricole;
 • Promovarea producerii È™i utilizării durabile de energie, incluÈ™iv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Dezvoltarea agriculturii ecologice în cadrul fermei;
 • ÃŽnfiinÈ›area de culturi de specii forestiere cu ciclu de producÈ›ie scurt (până la 5 ani) È™i regenerare pe cale vegetativă (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
 • CreÈ™terea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării incluÈ™iv a produselor tradiÈ›ionale la nivelul fermei È™i comercializarea directă a acestora.

Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție, cât și promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de crestere a animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de plantații, dezvoltarea agriculturii ecologice etc.

Beneficiarii măsurii:

 •  Persoane fizice, persoane fizice autorizate
 •   ÃŽntreprinderi individuale, familiale, AsociaÈ›ii familiale
 •   Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
 •   Grup de producători
Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională): 40%
+ 10% pentru tineri sub 40 de ani;
+10% pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natura;
+10% – pentru investiÈ›iile având drept scop implementarea noilor provocări

Criterii de selecÈ›ie măsura 121 – VEGETAL

Criterii de selecÈ›ie măsura 121 – ANIMAL

Criterii de selecÈ›ie măsura 121 – STANDARDE

Documente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M121_V10_noiembrie_2012_FINAL

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M121_V5.7 

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_martie_2012

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_martie_2012

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_octombrie_2012

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121_SUB_REZERVA_APROBARII_PNDR

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552__2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARTIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_martie_2012

Atentionare_privind_scrisoarea_de_confort

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural