EVENIMENTE 2012 – 2015

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
2015

FILMELE DE PREZENTARE A REZULTATELOR OBÈšINUTE DE

ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN

Vă prezentăm cele 2 filme de prezentare a rezultatelor obtinute de Asociația GAL Someș Transilvan  in implementarea proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2. Pentru vizualizare vă rugăm să dați click pe poze.

Adunarea generală a asociației și ședință de informare

ÃŽn data de 28 Octombrie, 2015, Adunarea Generală a asociaÈ›iei s-a întrunit în comuna Jucu pentru discutarea retrospectivei activității GAL în perioada 2012 – 2015. Tot în acest cadru s-a organizat È™i o È™edință  de informare cu privire la rezultatele obtinute de AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan  in implementarea proiectului “FuncÈ›ionarea Grupului de AcÈ›iune Locală, dobândire de competenÈ›e È™i animarea teritoriului” finanÈ›at prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2. Pe această cale AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan prin echipa administrativă a mulÈ›umit tuturor partenerilor È™i beneficiarilor pentru colaborarea excelentă È™i rezultatele pozitive obÈ›inute în primul exerciÈ›iu LEADER în teritoriul SomeÈ™ Transilvan È™i România.

EVENIMENT DE PROMOVARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOMEȘ TRANSILVAN

EDIÈšIA A IV – A

CURTEA CASTELULUI BANFFY, BONÈšIDA – 29 -30 AUGUST 2015

În zilele de 29 și 30 August 2015, concomitant cu zilele Barock – zilele castelului Banffy, s-a organizat cea de-a 4 ediție a evenimentului de promovare a strategiei de dezvoltare locală prin organizarea târgului de produse locale Someș Transilvan. Acest eveniment s-a desfășurat în parteneriat cu Fundația Transilvania Trust care a organizat în aceiași perioada Zilele Castelului Banffy. La acest eveniment au participat producători locali din teritoriul Someș Transilvan, respectiv din comunele Apahida, Aluniș, Bonțida, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni din județul Cluj și comuna Gârbou din județul Sălaj care au expus produse locale tradiționale. În ziua de Duminica 30.08.2015 s-a organizat o ședință de informare cu privire la rezultatele obținute de Asociația GAL Someș Transilvan din anul 2012 până în prezent, rezultate vizibile prin numărul de proiecte finanțate și gradul de absorție ridicat. La această ședință au participat beneficiarii proiectelor finanțate prin fondurile LEADER, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale partenere în cadrul grupului de acțiune locală.

Conferința PNDR 2020

24.07.2015 

ÃŽn data de 24.07.2015 la căminul cultural Apahida a avut loc ConferinÈ›a PNDR 2020 - ”ExperinÈ›e personale în accesarea fondurilor europene nerambursabile”. La aceasta conferință au participat ministrul agriculturii È™i dezvoltării rurale Daniel Constantin, secretarul de stat George Turtoi, directorii generali, regionali È™i locali ai AgenÈ›iei pentru finanÈ›area investiÈ›iilor rurale, primarul comunei Apahida – Fati Grigore È™i preÈ™edintele asociaÈ›iei GAL SomeÈ™ Transilvan – CărhaÈ› Aurel Emil. Totodată în sală au fost prezenÈ›i numeroÈ™i producători locali din teritoriul SomeÈ™ Transilvan, dar È™i reprezentaÈ›ii cooperativelor agricole ”Lunca SomeÈ™ului Mic” È™i ”Miere de câmpie”. DiscuÈ›iile avute cu ministrul Daniel Constantin s-au axat pe tematica Mediului rural românesc în contextul european, respectiv pe înÈ›elegerea noului mecanism de accesare a fondurilor europene destinate dezvoltării sectorului agricol È™i sprijinirea fermierilor. ÃŽn cadrul acestei întâlniri managerul asociaÈ›iei GAL SomeÈ™ Transilvan – MureÈ™an Irina Rodica a prezentat stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală SomeÈ™ Transilvan, respectiv nivelul de absorÈ›ie al fondurilor europene prin intermediul axei LEADER. La finalul conferinÈ›ei ministrul Daniel Constantin a vizitat standurile producătorilor locali È™i a discutat personal cu aceÈ™tia. Mai multe poze de la conferință gasiÈ›i aici. 

Târgul ”Veselia fructelor și legumelor”

07.06.2015

 În data de 07.06.2015 a avut loc târgul ”Veselia fructelor È™i legumelor”, organizat în cadrul proiectului cu acelaÈ™i nume, implementat de AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan, împreună cu partenerii GAl Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului. Evenimentul a avut loc în comuna BonÈ›ida, în zona căminului cultural, fiind prezenÈ›i producători locali din teritoriile GAL-urilor menÈ›ionate, care È™i-au prezentat produsele tradiÈ›ionale din legume È™i fructe. Printre participanÈ›i s-a remarca cooperativa agricolă ”Lunca SomeÈ™ului Mic”, care cuprinde producători locali de legume fructe din comunele Apahida È™i Jucu È™i care participă activ la toate evenimentele organizate de asociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan. ÃŽn cadrul evenimentului s-a organizat È™i o conferință de presă la care au participat peste 50 de persoane, alături de domnul director adjunct al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Bota Dorin si expertul ȘaitiÈ™ Elena. ÃŽn cadrul acestei conferinÈ›e au luat cuvântul pe rând preÈ™edintele asociaÈ›iei GAL SomeÈ™ Transilvan – CărhaÈ› Aurel Emil, managerul MureÈ™an Irina Rodica È™i reprezentanÈ›ii GAL-urilor partenere. Totodată în cadrul evenimentului am primit vizita doamnei director AFIR – Maier Mariana. La eveniment au participat peste 500 de persoane, care s-au aratat entuziasmati de organizarea acestui targ, respectiv de retetarul care cuprinde cele mai gustoase retete traditionale din fructe È™i legume.

Mai multe poze de la acest eveniment gasiti aici !

 

Participare în cadrul Grupului de lucru Leader -  Nevoile spațiului românesc din perspectiva ONG-urilor implicate în dezvoltarea rurală

Sibiu 18.05 – 19.05.2015

În perioada 18.05. – 19.05.2015 s-a participat la grupul de lucru LEADER intitulat: Nevoile spațiului românesc din perspectiva ONG-urilor implicate în dezvoltarea rurală, organizat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală la Sibiu. În cadrul acestui seminar de lucru a participat și președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL) din România care a subliniat importanța ONG-urilor în spațiul rural, respectiv necesitatea implicării active ale acestora în vederea asigurării dezvoltării spațiului rural și apropierea acestuia de nivelul european occidental.

                                                    

Sedinta de informare privind rezultatele obtinute de Asociatia GAL Somes Transilvan

28.04.2015

         În data de 28.04.2015  s-a organizat ședința de informare cu privire la rezultatele obținute până în prezent de asociația GAL Someș Transilvan. Această ședință a avut loc în localitatea Jucu, fiind prezenți atât persoane interesate, cât și reprezentanți  ai autorităților locale (primarii comunelor partenere) cât și reprezentanți ai Coniliului Județean Cluj. Totodată la această ședință a participat și dl. Dorin Bota – directorul adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Discuțiile principale avute loc în cadrul acestei ședințe au vizat prezentarea stadiului planului de finanțare al asociației, respectiv a gradului de implementare a strategiei de dezvoltare rurală aferente teritoriului Someș Transilvan. Totodată s-au prezentat indicatorii realizați în cadrul strategiei, cel mai important fiind crearea a 40 de locuri noi de muncă prin intermediul celor 57 de proiecte finanțate până în prezent de către Asociația GAL Someș Transilvan. Luand in considerare gradul de implementare al strategiei, respectiv fondurile alocate proiectelor, asociatia GAL Somes Transilvan se situeaza pe primul loc in judetul Cluj, respectiv in regiunea de Nord-Vest.

            În cadrul acestei ședințe s-au adus în discuție și posibilitățile existente în prezent în vederea continuării abordării LEADER în teritoriul Someș Transilvan prin elaborarea unui proiect în cadrul sub-măsurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală. Prin acest proiect se dorește obținerea de sprijin financiar în vederea demarării acțiunilor de animare a teritoriului, respectiv de elaborare a noii strategii de dezvoltare a teritoriului Someș Transilvan pentru perioada 2014 – 2020.

Participare la seminarul ReÈ›elei NaÈ›ionale de Dezvoltare Rurală (RNDR) – Dezvoltarea economiei locale prin lanÈ›uri alimentare scurte È™i branding teritorial

26.03.2015 – 27.03.2015

              ÃŽn perioada 26.03.2015 – 27.03.2015 s-a participat la seminarul Dezvoltarea economiei rurale prin lanÈ›uri alimentare scurte È™i branding teritorial organizat de ReÈ›eaua naÈ›ională pentru dezvoltare rurală (RNDR) la pensiunea Popasul din deal în localitatea Ocna Șugatag, judeÈ›ul MaramureÈ™. ÃŽn cadrul acestui seminar s-au discutat aspecte privind realizarea de fiÈ™e tehnice pentru demararea activităților inovative din cadrul noului exerciÈ›iu Leader 2014 – 2020. Astfel s-au pus bazele unei idei comune de a integra în cadrul strategiilor de dezvoltare rurală activități È™i surse de finanÈ›are pentru dezvoltarea lanÈ›urilor alimentare scurte (vânzarea de la productor la cumpărător, directă fără intermediere), respectiv realizarea primelor proiecte de tipul ”CoÈ™ul Țărănesc” în România. Totodată s-a discutat despre dezvoltarea conceptului de brand teritorial È™i necesitatea dezoltării acestui concept pentru păstrarea identității culturale a teritoriilor GAL .

ÎNTÂLNIREA ECHIPELOR DE PROIECT ”VESELIA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR” ÎN CADRUL SEMINARULUI VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE

 27.02 – 01.03.2015

          ÃŽn perioada 27.02 – 01.03.2015 a avut loc cea de-a doua întâlnire a echipelor de proiect în cadrul proiectului ”Veselia fructelor È™i a legumelor” în localitatea Măgura, judeÈ›ul Buzău, organizatorul acestei întâlniri fiind AsociaÈ›ia GAL Colinele Buzăului. La această întâlnire s-au discutat mai multe aspecte de organizare È™i administrative privind implementarea acestui proiect, respectiv stabilirea termenilor viitori ai activităților. Astfel s-au evaluat cele doua seminarii de instruire organizate în cadrul Activității de Instruire, respectiv s-au planificat activitățile de organizare a Târgului Veselia Fructelor si a Legumelor, realizarea publicaÈ›iei comune (reÈ›etar) È™i activitățile de management viitoare.

         S-a stabilit de comun acord ca , conferintă de promovare/expoziție  a produselor locale, să se organizeze în ultima saptamână din luna MAI 2015 (sâmbătă 30 mai ). Se consideră necesar ca persoanele interesate să participe la acest târg din partea partenerilor de proiect să ajungă în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN în data de 29 mai seara, evenimentul va începe sâmbătă 30 mai 2015 de dimineața de la orele 10,00 și se va incheia seara la orele 18,00.

        Publicația comună constă într-un rețetar care va cuprinde rețete tradiționale din cadrul celor 5 GAL-uri partenere. Această publicație se va finaliza de tipărit înainte de evenimentul de informare ,,Târgul Veselia Fructelor și Legumelor , de la sfârșitul lunii mai 2015, când acest rețetar se va distribui gratuit persoanelor participante.

       În ceea ce privesc activitățile de management al proiectului acestea se vor desfășura conform unui grafic de activități ce va fi depus spre aprobare în luna Martie. Prin proiectul de cooperare, echipele de proiect ale partenerilor reușesc să dobândească noi aptitudini și cunoștințe legate de cooperare și își vor îmbogăți cunoștințele cu noi idei și aptitudini de cooperare și colaborare, dezvoltându-si abilitățile de muncă în echipă.

Mai multe detalii privind proiectul și activitățile acestuia găsiți la secțiunea COOPERARE 

EVENIMENTUL DE INFORMARE PRIVIND PROIECTUL FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUI 

15.01.2015

          AsociaÈ›ia  GAL SomeÈ™ Transilvan a organizat în data de 15.01.2015 Evenimentul de Informare privind proiectul FuncÈ›ionarea Grupului de AcÈ›iune Locală, dobândire de competenÈ›e È™i animarea teritoriului, în localitatea Jucu. La acest eveniment au participat beneficiarii proiectelor depuse în cadrul GAL SomeÈ™ Transilvan, lideri locali, dar È™i doamna director al Oficiului JudeÈ›ean pentru FinanÈ›area InvestiÈ›iilor Rurale (OJFIR) – Maier Mariana, însoÈ›ită de Hossu Gelu – È™ef serviciu în cadrul aceleiaÈ™i instituÈ›ii.

         În cadrul acestui eveniment s-a prezentat stadiul actual al implementării proiectului mai sus menÈ›ionat, respectiv succesul înregistrat de AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan începând din anul 2012 până în prezent (perioadă în care a sprijinit finanÈ›area a 59 de proiecte). Totodată s-a făcut o retrospectivă a activității desfășurate pe parcursul anului 2014 în vederea sprijinirii dezvoltării locale, organizarea unor cursuri de instruire adresate liderilor locali È™i personalului GAL, cât È™i a unor evenimente de promovare a strategiei de dezvoltare locală SomeÈ™ Transilvan. Printre acestea s-a amintit È™i proiectul de cooperare ce se află în implementare È™i care urmează a fi finalizat pe parcursul anului curent.                
2014

SEMINAR DE INSTRUIRE ORGANIZAT DE ASOCIATIA GAL SOMES TRANSILVAN – MARKETING, VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE SI CRESTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR LOCALE

24.11 – 25.11.2014

                 În luna Noiembrie s-au demarat activitățile în  cadrul proiectului Veselia Fructelor È™i Legumelor, respectiv primele activități propuse – Seminar de instruire. Acestea s-au organizat în perioada 24 – 25 Noiembrie 2014, la Pensiunea Sovirag din comuna Sic, judeÈ›ul Cluj, participând câte 20 de fermieri din teritoriile celor 5 GAL-uri partenere (GAL SomeÈ™ Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Valea Buzăului, GAL Colinele Buzăului È™i GAL Ecoul Campiei Buzaului). Cursurile de instruire organizate în comuna Sic au avut ca tematică Marketing, valorificarea produselor locale È™i creÈ™terea valorii adăugate a produselor locale. Asociatia GAL Somes Transilvan a fost organizatorul acestor cursuri si gazda pentru cei 80 de fermieri participanti din cadrul teritoriilor GAL-urilor partenere. La aceste cursuri am primit si vizita domnului Hossu Gelu – sef serviciu si a domnei Saitis Elena – expert, din partea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Oficiul Cluj.

 

PARTICIPAREA ASOCIATIEI GAL SOMES TRANSILVAN LA INTALNIRILE EUROPENE DIN TRANSILVANIA “RURALITATE SI INOVATII” SI CONFERINTA INTERNATIONALA GREENWAYS

           Asociația GAL Someș Transilvan a participat în luna Octombrie la Întâlnirile Europene din Transilvania ”Ruralitate și inovații” organizate prin intermediul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și la Conferința Internațională Greeways, din Lublin, Polonia, prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală. Aceste participări au avut scopul de a întări legăturile dintre GAL-urile naționale și cele europene, și de a dezvolta idei inovative pentru dezvoltarea rurală. Totodată în cadrul participării la conferința Greenways s-au discutat posibilitățile de implementare a unor proiecte locale de conservare a mediului și dezvoltare durabilă în contextul dezvoltării proiectelor ”Drumuri verzi” la nivelul Europei de Est.

 

VIZITÄ‚ LA GAL APPENNINO BOLOGNESE (ITALIA) –http://www.bolognappennino.it/en – IN CADRUL SEMINARULUI GAL = DEZVOLTARE RURALÄ‚, DURABILÄ‚ ȘI INOVATIVÄ‚, PRIN REÈšEAUA EUROPEANÄ‚ DE DEZVOLTARE RURALĂ 

10.09 – 14.09.2014   

          AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan a organizat în perioada 10.09 – 14.09.2014 o vizită în regiunea Emilia Romagna, la GAL Appeninno Bolognese, prin intermediul ReÈ›elei Europene de Dezvoltare Rurală. Scopul acestei vizite a constat în realizarea unui schimb de experiență È™i de bune practici, între GAL SomeÈ™ Transilvan È™i Gal Appeninno Bolognese, având ca rezultate anticipate preluarea unor modele de bună practică în implementarea programului LEADER, crearea de structuri asociative de tip public privat È™i încheierea unui acord de parteneriat în vederea realizării unor proiecte de cooperare transfrontaliere în viitorul program LEADER 2014 – 2020. De asemenea s-a participat la seminarul GAL= Dezvoltare rurală, durabilă È™i inovativă, organizat în comun de cele două GAL-uri, la care s-au discutat activitățile desfășurate în actualul exerciÈ›iu al programului LEADER, s-au prezentat proiectele de succes È™i bune practici, È™i planurile de viitor privind dezvoltarea rurală prin intermediul GAL-urilor.

Dintre obiectivele vizitate în această perioadă amintim:
 • Zola Predosa: întâlnire cu preÈ™edintele si cu directorul GAL-ului Appennino Bolognese  – prezentare proiecte realizate prin PROGRAMUL LEADER;
 • Punto del Gusto della Strada dei Vini e dei Sapori  (Punctul Gustului de pe Strada Vinurilor È™i a Gusturilor)  -    prezentarea activității Gal-ului  Appennino Bolognese;
 • LACME – cooperativă agricolă înfinÈ›ată în 1950, bazată pe parteneriat public privat, cu activitate principală în producÈ›ie de grâu, biogaz È™i legume, prezentarea unui model de succes în susÈ›inerea longevității unei activități agricole;
 • Castelfanco Emilia – vizită la Institutul Agrar (Scoală/produse lactate): parmiggiano reggiano, fructe È™i legume, È™i produse din zona de munte;
 • Muzeul Spelamberto: vizita la muzeul oÈ›etului balsamic tradiÈ›ional;
 •  Vinoteca Dozza – proiect realizat prin parteneriat public privat, într-un castel aflat in proprietatea regiunii È™i cooperativa producătorilor de vin pentru promovarea È™i vânzarea vinurilor locale;
 • Osteria Enoteca Ca’ de Bè – Restaurant tradiÈ›ional realizat în proiect  parteneriat public-privat – prezentarea activității GAL-ului  Appennino Bolognese  pentru perioada viitoare de programare  È™i prezentarea  GAL SOMEȘ TRANSILVAN  (a proiectului finanÈ›at prin LEADER – măsura 431.2, È™i acÈ›iunile viitoare prevăzute până la finalizarea proiectului).
          

EVENIMENT DE PROMOVARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOMEȘ TRANSILVAN

EDIÈšIA A III – A

CURTEA CASTELULUI BANFFY, BONÈšIDA – 30 -31 AUGUST 2014

               Asociația  GAL Someș Transilvan a organizat în zilele de Sâmbătă 30 August și Duminică 31 August 2014, în curtea Castelului Banffy, din localitatea Bonțida, județul Cluj cea de a –III – a Ediție a Evenimentului de Promovare a Planului de Dezvoltare Locală Someș Transilvan, Acest eveniment s-a desfășurat în parteneriat cu Fundația Transilvania Trust care a organizat în aceiași perioada Zilele Castelului Banffy. La acest eveniment au participat producători locali din teritoriul Someș Transilvan, respectiv din comunele Apahida, Aluniș, Bonțida, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni din județul Cluj și comuna Gârbou din județul Sălaj care au expus produse locale tradiționale.

                 În ziua de Duminica 31.08.2014 s-a organizat conferinÈ›a ”Fii Leader în GAL Someș”, la care au participat primarii comunelor Dăbâca – Petrindean Valer, Jucu – Pojar Ioan Dorel, Iclod – PîrÈ›oc Emil È™i BonÈ›ida – CărhaÈ› Aurel Emil (PreÈ™edintele AsociaÈ›iei GAL SomeÈ™ Transilvan), alături de directorul Oficiului JudeÈ›ean Pentru FinanÈ›area InvestiÈ›iilor Rurale (OJFIR) – Maier Mariana È™i directorul FundaÈ›iei Civitas pentru Societate Civilă – Balogh Marton. ÃŽn cadrul acestei conferinÈ›e s-a prezentat stadiul implementării planului de dezvoltare locală SomeÈ™ Transilvan, activitățile derulate în cadrul asociaÈ›iei È™i activitățile viitoare ce se vor demara pentru implementarea cu succes al acestui plan de dezvoltare.

Pentru a vizualiza pozele din cadrul acestui eveniment vă rugăm accesați linkul de mai jos:

https://www.facebook.com/gal.somestransilvan.7/photos_albums

Participare la prima editie a Fiii comunei Jucu – 27.07.2014

ÃŽn perioada 26.07 – 27.07.2014 s-au organizat prima editie a evenimentului ce se doreste a fi anual-Fiii comunei Jucu. La acest eveniment au participat numeroase oficialitati, printre care îi amintim pe primarul municipiului Cluj Napoca – Emil Boc, eurodeputatul Daniel Buda, senatorul Alin Tise, primarul comunei Bontida si presedintele asociatiei GAL Somes Transilvan – Emil Aurel CărhaÈ›, avându-l ca gazdă pe primarul comunei Jucu – Ioan Pojar. Fiind un eveniment cultural au participat Ansamblul din BonÅ£ida, Ansamblul „Jucu SomeÅŸan”, Ansamblul „Datini SomeÅŸene”, Dansatorii din ViÅŸea, soliÅŸtii Dolfina AÅŸchilean, Maria Marcu, Traian Ilea ÅŸi Valeria Codorean, Ana Ilca MureÅŸan ÅŸi renumitul taragotist Dumitru FărcaÅŸ. Tot în cadrul programului artistic, CJCPCT Cluj a organizat, pe durata a două ore,  un recital susÅ£inut de cel mai longeviv ansamblu folcloric al Clujului,  „Rapsodia SomeÅŸeană” – instructori coregrafi sunt Ilie Lung ÅŸi Pop Victor, iar dirijor – Alexandru TămaÅŸ.       

ÃŽntâlnire tematică – Măsura 41.112 Instalarea tinerilor fermieri – 25.07.2014

 Asociatia GAL Somes Transilvan a organizat în data de 25.07.2014 la Han Km 17, comuna Jucu, o intalnire tematica avand ca subiect masura activa in cadrul GAL – 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri. In cadrul acestei intalniri s-au discutat conditiile de accesare si implementare a unui proiect realizat in cadrul acestei masuri, dar si posibilitati viitoare de finantare existente atat in cadrul GAL cat si la nivelul AFIR (Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale). Printre participanti s-au numarat directorul adjunct Bota Dorin si expertul Saitis Elena din cadrul OJFIR CLUJ (Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale), dar si numerosi tineri fermieri interesati de accesarea fondurilor disponibile prin aceasta masura si prin masurile ce se preconizeaza a fi lansate.

                   

Participare la Zilele comunei Cornesti – 06.07.2014

Localnicii din CorneÅŸti au fost Duminică 06.07.2014, în sărbătoare, cu prilejul celei de-a doua ediÅ£ii a Zilei comunei clujene la care au participat si 3 angajaÈ›i ai asociaÈ›iei GAL SomeÈ™ Transilvan la invitaÈ›ia primarului comunei CorneÈ™ti – dl Julean Dorel. 

ÃŽn cadrul evenimentului a fost inaugurat Centrul de pompieri din localitate, care a primit o autospecială donată în baza unui parteneriat româno-elveÅ£ian. La manifestare au participat, de altfel, ÅŸi ambasadorul Elvetiei la BucureÅŸti, Jean Hubert Lebet si vicepreÈ™edintele consiliului judeÈ›ean Cluj – Ioan Oleleu. Printre participanÈ›i s-au remarcat reprezentanÈ›i ai comunelor AluniÈ™, Bobîlna È™i Recea Cristur, printre care È™i primarul comunei AluniÈ™ – dl Sav Mihai. Din cadrul asociatiei GAL Somes Transilvan au participat managerul si responsabilii cu animarea teritoriului care au oferit celor interesati informatii privind activitatea desfasurata in cadrul GAL si materiale informative.

Ședință de informare privind stadiu implementării strategiei de dezvoltare locală – 26.06.2014

În data de 26.06.2014 a avut loc o ședință de informare cu privire la stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală a asociației GAL Someș Transilvan, activitățile desfășurate și fondurile rămase disponibile. Această ședință a avut loc la Han KM 17 in localitatea Jucu.                                                              

GAL Somes Transilvan la Agricultura – realități È™i perspective pe AgroTV – 18.05.2014

În data de 15.05.2014 am primit vizita echipei AgroTV care a realizat un interviu cu 3 dintre  angajații compartimentului administrativ ai Asociației GAL Somes Transilvan. Tema principala a interviului a vizat rolul grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea rurală a comunităților, în special rolul avut de Asociația GAL Someș Transilvan în dezvoltarea teritoriului Someș Transilvan. S-au discutat mai multe aspecte privind mecanismul de funcționare al grupului de acțiune locală, rolul avut in creșterea gradului de absorție al fondurilor europene, birocrația existentă și posibilitățile de dezvoltare a sectorului agricol prin promovarea fermierilor, a produselor locale și creșterea gradului de asociativitate între producători.

Interviul a fost difuzat în data de 18.05.2014, în cadrul emisiunii Agricultura – realități È™i perspective pe postul AgroTV.

        

Sedinta informativa – Adunarea Generala a Asociatiei, la Han KM 17 Jucu – 29.04.2014

ÃŽn data de 29.04.2014 s-a organizat la Han Km 17, o sedinta de informare la care au participat atat beneficiari ai Asociatiei GAL Somes Transilvan, cat si membrii ai adunarii generale a asociatiei, avand pe agenda de discutie: – prezentarea raportului de activitate al Asociatiei, in primul trimestru al anului 2014;

– stadiul implementarii strategiei de dezvoltare locală a GAL, care a inclus prezentarea proiectelor contractate de APDRP, proiectelor eligibile la nivelul OJPDRP, proiectelor aflate în verificare la GAL È™i OJPDRP, situaÈ›ia proiectelor depuse în funcÈ›ie de anumiÈ›i indicatori stabiliÈ›i în strategia de dezvoltare locală;

– măsurile active pentru anul 2014, fonduri disponibile ce urmează a fi alocate. La această È™edință de informare au participat reprezentanÈ›i ai OJPDRP (Oficiului JudeÈ›ean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală È™i Pescuit) si ai CJDR (Compartimentul  Judetean pentru Dezvoltare Rurala).    

     

Participare la Targul International pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Zootehnie – AGRARIA

Organizat in perioada 24 – 27 Aprilie 2014 si aflată la cea de-a 20-a ediÅ£ie, AGRARIA a reunit producători, importatori, distribuitori ÅŸi furnizori din mai multe sectoare de activitate care alcătuiesc tematica amplă a târgului: maÅŸini ÅŸi echipamente agricole, echipamente ÅŸi produse pentru creÅŸterea animalelor, seminÅ£e, produse pentru protecÅ£ia plantelor ÅŸi alte inputuri, industrie alimentară ÅŸi ambalaje, energie regenerabilă, echipamente ÅŸi unelte pentru ferme ÅŸi gospodăria ţărănească, flori ÅŸi grădinărit, consultanţă – finanÅ£are – asigurări pentru agricultură, dar ÅŸi instituÅ£ii publice, federaÅ£ii, asociaÅ£ii de profil ÅŸi instituÅ£ii de învăţământ-cercetare.

Totodata in cadrul evenimentului s-a organizat conferinta FNGAL  - Continuam LEADER in Romania, la care au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avandu-l in prim plan pe ministrul Daniel Constantin, reprezentanti ai asociatiilor agricole, fermieri si reprezentati ai Grupurilor de actiune locala din Romania, printre care si compartimentul administrativ al Asociatiei GAL Somes Transilvan.

Participare la conferinta Solidaritate pentru continuitate organizata de FNGAL

In perioada 26 – 28 Martie responsabilul tehnic al Asociatiei GAL Somes Transilvan a participat la conferinta Solidaritate pentru continuitate, organizata de Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania, la Sinaia. Alexandru Potor, presedintele Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala (FNGAL), a initiat o serie de consultari la nivel national – conferintele “Solidaritate pentru continuitate” – pentru a dezbate atat rezultatele aplicarii programului LEADER in perioada 2007-2013, cat si pentru a discuta principiile de acreditare si functionare ale GAL-urilor in perioada 2014-2020. Pana acum principala concluzie care s-a conturat a fost ca Grupurile de Actiune locala isi propun sa continue rezultatele din perioada 2007-2013.  Proiecte finantate prin Masura LEADER la nivel national: peste 3.000 pana la sfarsitul anului 2013, iar numarul acestora creste vertiginos.Valoarea medie a proiectelor este 41.500 de euro, iar principalii beneficiari ai finantarilor sunt fermele de familie, micii fermieri si tinerii intreprinzatori din mediul rural.

   

Participare la Conferinta Regionala PNDR 2014-2020

In contextul pregatirii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) desfasoara, in perioada februarie-aprilie 2014, o serie de 7 conferinte regionale in cadrul componentei de consultare publica si informare a partenerilor economici, sociali si de mediu. Scopul conferintelor vizeaza informarea participantilor cu privire la prioritatile Romaniei pentru PNDR 2014 – 2020 si consultarea publicului tinta in vederea asigurarii transparentei si participarii active in procesul de elaborare a noului PNDR. Prima conferinta a avut loc la Baia Mare, in 21 februarie 2014, la aceasta fiind prezenti Daniel Constantin – ministrul agriculturii, George Turtoi – secretat de stat, Mihai Herciu – director AM-PNDR, Alexandru Potor – presedintele Federatiei Nationale a GAL-urilor, si reprezentanti ai APDRP, APIA si GAL-uri din regiunea de nord-vest, printre care si un reprezentant al GAL Somes Transilvan.

In urma discutiilor avute ministrul agriculturii Daniel Constantin a anuntat ca PNDR 2014-2020 va beneficia de alocari duble privind Axa Leader – adresate GAL-urilor, comparativ cu PNDR 2007-2013, si totodata acestea vor fi sprijinite de minister in vederea desfasurarii activitatilor, declarandu-se foarte multumit de activitatea GAL-urilor pana in prezent.

O scurta inregistrare a declaratiilor ministrului o puteti accesat de pe linkul urmator https://audioboo.fm/boos/1939727-discursul-ministrului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-daniel-constantin-despre-axa-leader-si-grupurile-de-actiune-locala

                                   

PARTICIPAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV LA ACTIVITATILE RNDR Compartimentul administrativ al asociației a participat la activitățile realizate prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) la Brașov în cadrul Seminarului de dezvoltare în teritoriile GAL.

 

2013

Întâlnire informare în comuna Jucu

Activitățile din anul 2013 s-au încheiat cu o întâlnire de informare asupra rezultatelor obținute în anul 2013 cu privire la proiectul ,,Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului,, proiect implementat de Asociația GAL Someș Transilvan. Această întâlnire a avut loc la data de 19.12.2013, la pensiunea Han km 17, în localitatea Jucu, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale a celor 14 comune care compun teritoriul Someș Transilvan, reprezentanți ai APDRP, CDRJ și public interesat. La această activitate de informare s-a prezentat o  retrospectivă a anului 2013, respectiv activitățile desfășurate de Grupul de Acțiune Locală și numărul de proiecte primite și selectate. S-au prezentat de asemenea activitățile de animare, informare și promovare cât și o serie de probleme cu care asociația s-a confruntat în anul 2013. Cu prilejul acestei activități s-au discutat și activitățile viitoare ce vor fi demarate începând cu luna viitoare, respectiv apelurile de selecție viitoare și activitățile de animare.

Întâlnire tematică în comuna Apahida, sat Dezmir

 Întâlnirea tematică din Dezmir, comuna Apahida a vizat discutarea unor idei de proiecte pe măsurile active din cadrul GAL Somes Transilvan. Aceasta întâlnire a avut loc în cadrul cursurilor organizate de  Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale (ASDR Dezmir) prin proiectul ”O șansă la ocupare pentru femeile și tinerii din mediul rural!”.  Acest proiect îşi propune să ofere o şansă persoanelor din mediul rural de a se integra sau reintegra pe piaţa muncii prin furnizarea unui pachet integrat de măsuri active de ocupare (informare, consiliere, orientare profesională, mediere şi formare profesională şi instruire antreprenorială). Datorită faptului că acest proiect are grupul țintă din teritoriul Asociației GAL Someș Transilvan discuțiile s-au axat pe posibilitățile de dezvoltare a acestui teritoriu prin realizarea de proiecte generatoare de profit pe măsuri agricole și non-agricole existente în strategia de dezvoltare a locală a teritoriului GAL-ului.

         

Participare la INDAGRA 29 – 31.10.2013

  Cea de-a XVIII-a editie a Targului International de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei – INDAGRA, a fost organizat in perioada 30.10 – 03.11.2013, ROMEXPO, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania sub patronajul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Evenimentul reprezinta cea mai complexa manifestare de acest gen din Romania destinata promovarii potentialului zootehnic autohton, produselor traditionale bio, cat si a soiurilor de vin romanesti recunoscute international. Tematica sub care se desfasoara aceasta editie vizeaza reprezentanti din Romania si strainatate din domeniile:
 • Producatori si distribuitori de utilaje agricole, echipamente pentru irigatii
 • Producatori si distribuitori de seminte si material saditor, ingrasaminte, sere si solarii
 • Producatori si distribuitori de echipamente zootehnice, pentru cresterea animalelor si pasarilor, abatorizare
 • Producatori si distribuitori de produse si echipamente in domeniul horticulturii si viticulturii
 • Prestatori de servicii financiare si asigurari
 • Prestatori de servicii de consultanta si formare profesionala in domeniu
 • Proiectare si distributie de software dedicat.

La acest eveniment au participat parteneri din cadrul Asociatiei GAL Somes Transilvan, insotiti de membrii ai compartimentului administrativ. Acesti au participat atat la prezentarile utilajelor, produselor agricole cat si la conferintele organizate de Federatia Nationala a GAL-urilor din Romania si a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, conferinte cu tematica in dezvoltare rurala si viitorul axei Leader in perioada 2014-2020.

Promovarea Planului de Dezvoltare Locala – Editia II – 2013

Organizarea evenimentul de promovare a Planului de dezvoltare locală prin organizarea Târgului de produse locale a avut loc în perioada 31.08 – 01.09.2013, la castelul Banffy în Bonțida. La acest eveniment au participat producatori locali din cele 14 comune care formeaza teritoriul Somes Transilvan, dar si reprezentanti ai diferitelor institutii de la nivel local si judetean.

Participare la AGRARIA 25-28 Aprilie 2013

Cea de-a 19 ediție AGRARIA s-a desfășurat în perioada 25-28 Aprilie 2013 la Complexul Expozițional Expo Transilvania, Cluj Napoca, având pentru prima dată invitate Grupuri de Acțiune Locală din întreaga țară. La acest eveniment Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a beneficiat de un stand pentru producătorii locali din teritoriu interesați de a participa la acest eveniment. De asemenea s-a lansat o invitație către toți producătorii din teritoriu, fiind prezenți la eveniment în cadrul standului GAL-ului producători locali din comunele Bonțida, Cornești și Jucu. La acest eveniment s-au promovat apelurile de selecție active în cadrul GAL-ului și s-au oferit informații celor interesați de accesarea unor fonduri europene în teritoriul Someș Transilvan.

Caravana “PNDR vine in satul tau” alaturi de GAL Somes Transilvan 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în data de 28 februarie 2013, la Muzeul Național al Satului, campania de informare „ PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”.  Această campanie presupune derularea unui circuit național de informare a beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum și a potențialilor beneficiari, privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR. Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia, 15 rulote expoziționale vor parcurge un traseu național în toate județele țării. Aceste caravane vor efectua săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată oferi informații și distribuii materiale informative și promoționale către cel puțin 160.000 de beneficiari PNDR (atât ai proiectelor de investiții încheiate cu APDRP, cât și ai plăților directe acordate prin APIA) și către publicul larg. Responsabilii cu animarea teritoriului au participat pe parcursul acestei caravane la întâlnirile din comune membre a teritoriului Someș Transilvan, informandu-i pe acestia cu privire la posibilitatile de finantare existente in cadrul GAL-ului. 

Informare cu privire la rezultatele obtinute dupa primul an de implementare 18.01.2013

Activitățile din anul 2013 au demarat cu o întâlnire de informare asupra rezultatelor obținute după primul an de implementare al proiectului ,,Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului,, proiect implementat de Asociația GAL Someș Transilvan. Această întâlnire a avut loc la data de 18.01.2013, la pensiunea Han km 17, în localitatea Jucu, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale a celor 14 comune care compun teritoriul Someș Transilvan, reprezentanți ai APDRP, CDRJ și public interesat. La această activitate de informare s-a prezentat o  retrospectivă a anului 2012, respectiv activitățile desfășurate de Grupul de Acțiune Locală și numărul de proiecte primite și selectate. S-au prezentat de asemenea activitățile de animare, informare și promovare cât și o serie de probleme cu care asociația s-a confruntat în anul 2012, majoritatea fiind datorate lipsei fondurilor. Cu prilejul acestei activități s-au discutat și activitățile viitoare ce vor fi demarate începând cu luna viitoare, respectiv apelurile de selecție viitoare și activitățile de animare.

 

Promovare măsura 322 L

11 octombrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a organizat în data de 10.10.2012 la Fundația Kallós Zoltán în localitatea Răscruci, comuna Bonțida, o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale din comunele componente ale teritoriului someș transilvan, organizațiile non-guvernamentale, reprezentanții instituțiilor de cult și a celor educaționale din acest teritoriu în vederea promovării apelului de selecție pe măsura 322, apel lansat la data de 1.10.2012 cu termen limită de depunere a proiectelor la data de 15.11.2012.

Eveniment comuna Buza, județul Cluj

8 octombrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a participat în data de 07.10.2012 în comuna Buza, județul Cluj  la evenimentul de promovare a planului de dezvoltare locală a Grupului de acțiune locală Câmpia Transilvaniei, activitate din cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare  Rurală. Cu această ocazie GAL Someș Transilvan a întreprins acțiuni de promovare a planului de dezvoltare local someș transilvan și informare a potențialilor beneficiari despre posibilitățile de depunere a proiectelor în cadrul acestui teritoriu.

Pozele de la eveniment sunt disponibile aici.

Promovarea Planului de Dezvoltare Locală Someș Transilvan

30 septembrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan o organizat în data de 30.09.2012 o acțiune de promovare a strategiei teritoriului Someș Transilvan prin informarea cetățenilor cu privire la obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală a teritoriului. Această acțiune de promovare a vizat și mediatizarea anunțului de lansare a apelului de selecție pe măsurile 111 L și 322 L incluse în strategia de dezvoltare locală.

Mai multe fotografii de la eveniment aici!

Prima ediție a Târgului de produse locale SOMEȘ TRANSILVAN

30 septembrie 2012

Grupul de Acțiune Locală SOMEȘ TRANSILVAN și Primăria și Consiliul Local al comunelor Apahida, Bonțida, Aluniș, Bobâlna, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu-Gherlii, Recea-Cristur, Sic, Vultureni și Gârbou-jud.Sălaj au organizat în data de 30.09.2012 prima ediție a târgului de produse locale someș transilvan în localitatea Dezmir.

TÂRG DE PRODUSE LOCALE SOMEȘ TRANSILVAN

24 septembrie 2012

Grupul de Acțiune Locală SOMEȘ TRANSILVAN și Primăria și Consiliul Local al comunelor Apahida și Bonțida, Aluniș, Bobâlna, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu-Gherlii, Recea-Cristur, Sic, Vultureni și Gârbou-jud.Sălaj vă invită să participați  la Prima ediție a TÂRGULUI DE PRODUSE LOCALE SOMEȘ TRANSILVAN.

Zilele Satului și Târg de produse locale în Comuna Sic

24 septembrie 2012

Începând de anul trecut la inițiativa Primăriei comunei Sic în luna septembrie a fiecărui an se organizează Zilele Satului. Dorindu-se să devină o tradiție, anul acesta evenimentul a fost programat pentru zilele de 22-23 septembrie.

Din partea GAL Someș Transilvan au participat la această sărbătoare populară managerul Irina Mureșan și animatorul Nemeth Attila. Cu această ocazie s-a promovat Asociația GAL Someș Transilvan și chiar s-au purtat discuții cu potențiali beneficiari. Am adresat mai multor producători invitația să participe în data de 30 septembrie la Evenimentul de Promovare a Planului de Dezvoltare Locală organizat în comuna Apahida, satul Dezmir de către Asociația GAL Someș Transilvan.

Vizita la carmangeria Cosm-Fan

30 august 2012

Azi 30.08.2012, angajații GAL însoțiți de câțiva potențiali beneficiari au efectuat o vizită la SC Cosm-Fan Carmangerie din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida. S.C. Cosm-Fan Carmangerie S.R.L. a fost înfiinţată din dorinţa celor doua familii Moldovan, tatăl şi fiul de a pune bazele unei afaceri în domeniul industrializării cărnii. Înființată în 1994, recladită total în anii 2007-2008 printr-un proiect SAPARD, astăzi societatea își desfașoară activitatea intr-un spatiu nou, tehnicizat si competitiv.

Animare

2 august 2012

În decursul lunii iulie echipa de proiect GAL Someș Transilvan a început campania de promovare a programului Leader în microregiune, demers făcând parte din acțiuniea de animare pe teritoriu. Astfel departamentul administrativ a GAL-ului s-a deplasat în cele 14 comune din microregiune, efectuând o prezentare a programului LEADER și a măsurilor în cadrul cărora se vor lansa apeluri de proiecte.

Pentru mai multe fotografii vă invităm să vizitați Albumul Foto sau pagina noastră de Facebook!

SESIUNE INFORMATIVÄ‚ PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALÄ‚

03 iulie 2012

Vă aducem la cunoÅŸtinţă că, Miercuri (11 iulie 2012) orele 13:00 în comuna Sic, judeÈ›ul Cluj, la pensiunea Sovirag va avea loc o sesiune informativă privind Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului SomeÈ™ Transilvan organizată de către AsociaÈ›ia Grupul de AcÈ›iune Local SomeÈ™ Transilvan cu sediul in loc. BonÈ›ida,  care promovează proiectul “FuncÈ›ionarea Grupului de AcÈ›iune Locală, dobândirea de competenÈ›e È™i animarea teritoriului” finanÈ›at prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanÅ£are: C4312011061370505, încheiat la data de 30.01.2012  cu o valoarea 2.357.248,95 lei.

SESIUNE DE ANIMARE A TERITORIULUI

Asociația Grupul de Acțiune Local  SOMEȘ TRANSILVAN, cu sediul în loc. Bonțida jud. Cluj, prin președinte Aurel Emil CĂRHAȚ, are  deosebita plăcere să vă invite sa participati în data de 27-06-2012, la întâlnirea de animare/informare a teritoriului, prin proiectul  « Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului », prin contractul de finantare: C4312011061370505 încheiat la data de 30.01.2012 între Asociaţia GAL SOMEŞ TRANSILVAN şi  A.P.D.R.P.

ÎNTÂLNIRE COOPERARE

Vineri 25.05.2012 prin intermediul Centrului Cultural Francez Cluj am primit vizita dl. Erwann Verdier în vederea stabilirii unei potențiale colaborări între GAL-ul local SOMEȘ TRANSILVAN și GAL-ului PAYS VICHY-AUVERGNE, din Franța.