Masura 41.313

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Încurajarea activităților turistice

Potențialul turistic crescut al zonei stă la baza acestei măsuri reprezentând astfel o alternativă ocupațională pentru forța de muncă rurală, o modalitate de diverșificare a activităților economice din mediul rural și un factor de stabilizare a populației rurale.

Așa cum este identificat în analiza SWOT există un interes în creștere pentru servicii turistice în mediul rural în special agroturism și ecoturism care pot fi dezvoltate prin intermediul acestei măsuri.

Peisajul natural, specific a teritoriului, oferă poșibilități excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activități inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracție care nu sunt disponibile în zonele urbane.

În general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pieței turistice interne și internaționale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerințelor turiștilor din punct de vedere cantitativ și calitativ al spațiilor de cazare și a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultăți sub aspect tehnic, financiar și educațional. Aceasta situație necesită măsuri de susținere și impulsionare a dezvoltării acestui sector, în mod deosebit, promovarea și marketing-ul turismului rural care sunt slab dezvoltate și acoperă doar anumite zone.

Scopul acestei măsuri este dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Obiectivele acestei măsuri sunt:

 •   Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;
 •   Dezvoltarea șistemelor de informare și promovare turistică;
 •   Crearea facilităților recreaționale în vederea așigurării accesului la zonele
 •   naturale de interes turistic;
 •   Protejarea și promovarea valorilor culturale.

Un aspect important pe care se bazează această măsură este integrarea inițiativelor turistice în programe complexe pe teritoriu și elaborarea unei oferte adaptate identității teritoriului.

Beneficiari

 •   Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere;
 •   Comunele
 •   ONG-urile

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):

 • Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intenșitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile
 • 85% din totalul cheltuielilor eligibile  în cazul proiectelor de investiții în agro-turism;
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiții în turismul rural.

Criterii de selectie 41.312 componente a si b

Criterii de selectie 41.313 componente c,d

Documente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_

Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG

Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012

Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012

Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice

Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_octombrie_2012

Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16

Anexa_8_–_Acte_Normative_utile

Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012

Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313

Anexa_13_–_Lista_elementelor_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii_specifice_locale

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Model_adresa_de_instiintare

Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis

Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR)