Membrii Gal

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
Parteneriatul Someș Transilvan este compus din 67 parteneri din care:
 • ponderea partenerilor publici:                                            22,39%
 • ponderea partenerilor privați:                                               52,24%
 • ponderea partenerilor reprezentanților societății civile:      23,88%
 • ponderea partenerilor persoanelor fizice:                             1,49%
SECTOR PUBLIC: 15 parteneri publici care au ca obiect de activitate:
 • unităţi administrativ teritoriale (12 parteneri),
 • unităţi şcolare (3 parteneri).
SECTOR PRIVAT: 35 de parteneri privaţi care au ca obiect de activitate:
  • agricultură (15 parteneri),
  • comerţ cu amănuntul/ridicata (5 parteneri),
  • panificaţie (1 partener),
  • apicultură (2 parteneri) ,
  • activităţi veterinare (1 partener),
  • construcţii (1 partener),
  • inginerie şi consultanţă tehnică (2 parteneri),
  • transport (1 partener),
  • dezvoltare imobiliară (2 parteneri),
  • producţie mobilă (1 partener),
  • fabricare maşini şi utilaje ( 1 partener),
  • fabricare articole din material plastic (1 partener),
  • lucrări cu instalații electrice (1 partener),
  • dezasamblări (1 partener).
SECTOR CIVIL: 16 reprezentanţi ai societăţii civile care au ca obiective:
 • creşterea ovinelor (1 partener),
 • cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase ( 1 partener),
 • instituţie de cult  (4 parteneri),
 • dezvoltare comunitară (2 parteneri),
 • protecţia patrimoniului ( 1 partener),
 • cultură (2 parteneri),
 • creştin-social-umanitar (2 parteneri),
 • social – minorităţi (2 parteneri).
 • protectia mediului (1 partener)
PERSOANE FIZICE: 1 partener- apicultură