Prezentarea proiectului

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

TITLUL PROIECTULUI DE COOPERARE: “Veselia fructelor și a legumelor”

Obiective: 

Dezvoltarea activităţilor de cultivare si producere a fructelor si legumelor cu potențial in teritoriiule implicate în proiect si prelucrarea acestora in mod tradițional care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii microregiunilor. Proiectul vizează cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru.

Durata proiectului: 

Contractul de finanțare între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociația GAL Someș Transilvan a fost semnat la data de 08.09.2014, având o durată de 12 luni, dar nu mai mult de data de 30.09.2015.

Bugetul proiectului: 

Valoarea totală a proiectului  este de  81.123 EURO, din care:

 • Asociația GAL Someș Transilvan contribuie cu 23.173 EURO
 • Asociația GAL Câmpia Transilvaniei contribuie cu 10.000 EURO
 • Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului contribuie cu 15.000 EURO
 • Asociația GAL Colinele Buzăului contribuie cu 15.000 EURO
 • Asociația GAL Valea Buzăului contribuie cu 17.950 EURO
Sursa de finanțare: 
Proiectul este finanțat prin măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului public fiind de 100%.
Beneficiari: 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de asociațiile GAL Someș Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului.
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de populația teritoriilor aferente celor 5 Grupuri de Acțiune Locală, în special producătorii de legume și fructe.
Parteneri:
 • Asociația GAL Someș Transilvan – cu rol de partener coordonator 
 • Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
 • Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului
 • Asociația GAL Colinele Buzăului
 • Asociația GAL Valea Buzăului
Stadiul implementării proiectului:
—Până în prezent în cadrul proiectului s-au atins următoarele rezultate:
 • S-a organizat seminarul de instruire Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugate a produselor locale în comuna Sic, în perioada 24-25 Noiembrie 2014, în cadrul activității de instruire , la care au participat 20 de fermieri din teritoriul Someș Transilvan alături de 80 de fermieri din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a organizat seminarul de instruire Horticultură – cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a legumelor în câmp și spații protejate, soiuri și varietăți endogene, metode de cultivare în sistem extensiv, ecologic,in perioada 2-3 Decembrie 2014,  în localitatea Ciuta din județul Buzău, participând un număr de 100 de fermieri din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a realizat publicația comună în limba română și limba engleză, respectiv rețetarul cu cele mai gustoase rețete din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a organizat în data de 07.06.2015 târgul ”Veselia fructelor și legumelor” în comuna Bonțida la care au participat peste 500 de persoane și au fost ocupate peste 20 de standuri de către producătorii locali din cele 5 GAL-uri partenere care și-au expus produsele tradiționale.