Prezentarea proiectului

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

TITLUL PROIECTULUI DE COOPERARE: “Veselia fructelor È™i a legumelor”

Cooperarea este considerată ”parte integrantă a strategiei de dezvoltare locală, nu ca un simplu element suplimentar la acesta din urmă, cooperarea este un mod de a mări orizontul local și de a îmbunătăți strategiile locale”. Cu aceste câteva cuvinte –Ghidul pentru punerea în practica a măsurii de cooperare din cadrul axei Leader a programelor de dezvoltare rurală 2007/ 2013- încadrează logica proiectelor de cooperare care constituie, prin urmare, un adaos semnificativ la strategia de dezvoltare locală, în scopul de a reda exhaustivitatea, expansiunea teritorială, o mai mare capacitate de comparaţie și de schimb de experiențe importante cu alte teritorii GAL. Proiectele de cooperare reprezintă o parte din întregul segment al planului de dezvoltare locală, prin care Gal-urile pot construi o cale de integrare a teritoriului, trasând linii de dezvoltare comună. În cadrul planului de dezvoltare locală a Asociației GAL Someș Transilvan, s-a prevăzut implementarea unui proiect de cooperare la nivel național. Drept urmare acest proiect s-a elaborat în prima parte a anului 2014, contractul de finanțare fiind semnat de responsabilul legal al proiectului Cărhaț Aurel Emil la începutul lunii Septembrie a anului curent. Obiective: 

Dezvoltarea activităţilor de cultivare si producere a fructelor si legumelor cu potențial in teritoriiule implicate în proiect si prelucrarea acestora in mod tradițional care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii microregiunilor. Proiectul vizează cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru.

Durata proiectului: 

Contractul de finanțare între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociația GAL Someș Transilvan a fost semnat la data de 08.09.2014, având o durată de 12 luni, dar nu mai mult de data de 30.09.2015.

Bugetul proiectului: 

Valoarea totală a proiectului  este de  81.123 EURO, din care:

 • AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan contribuie cu 23.173 EURO
 • AsociaÈ›ia GAL Câmpia Transilvaniei contribuie cu 10.000 EURO
 • AsociaÈ›ia GAL Ecoul Câmpiei Buzăului contribuie cu 15.000 EURO
 • AsociaÈ›ia GAL Colinele Buzăului contribuie cu 15.000 EURO
 • AsociaÈ›ia GAL Valea Buzăului contribuie cu 17.950 EURO
Sursa de finanțare: 
Proiectul este finanÈ›at prin măsura 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului NaÈ›ional pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului public fiind de 100%.
Beneficiari: 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de asociațiile GAL Someș Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului.
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt reprezentați de populația teritoriilor aferente celor 5 Grupuri de Acțiune Locală, în special producătorii de legume și fructe.
Parteneri:
 • AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan – cu rol de partener coordonator 
 • AsociaÈ›ia GAL Câmpia Transilvaniei
 • AsociaÈ›ia GAL Ecoul Câmpiei Buzăului
 • AsociaÈ›ia GAL Colinele Buzăului
 • AsociaÈ›ia GAL Valea Buzăului
Stadiul implementării proiectului:
—Până în prezent în cadrul proiectului s-au atins următoarele rezultate:
 • S-a organizat seminarul de instruire Marketing, valorificarea resurselor locale È™i creÈ™terea valorii adăugate a produselor locale în comuna Sic, în perioada 24-25 Noiembrie 2014, în cadrul activității de instruire , la care au participat 20 de fermieri din teritoriul SomeÈ™ Transilvan alături de 80 de fermieri din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a organizat seminarul de instruire Horticultură – cultivarea pomilor È™i arbuÈ™tilor fructiferi È™i a legumelor în câmp È™i spaÈ›ii protejate, soiuri È™i varietăți endogene, metode de cultivare în sistem extensiv, ecologic,in perioada 2-3 Decembrie 2014,  în localitatea Ciuta din judeÈ›ul Buzău, participând un număr de 100 de fermieri din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a realizat publicaÈ›ia comună în limba română È™i limba engleză, respectiv reÈ›etarul cu cele mai gustoase reÈ›ete din teritoriile GAL-urilor partenere.
 • S-a organizat în data de 07.06.2015 târgul ”Veselia fructelor È™i legumelor” în comuna BonÈ›ida la care au participat peste 500 de persoane È™i au fost ocupate peste 20 de standuri de către producătorii locali din cele 5 GAL-uri partenere care È™i-au expus produsele tradiÈ›ionale.