Consiliul Director

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociației;
 • încheie acte juridice in numele şi pe seama asociației;
 • aproba organigrama şi politica de personal ale asociației, daca prin statut nu se prevede altfel;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generală.

Consiliul director își va elabora un regulament intern de funcţionare. Membrii consililului director sunt:

 1. preşedinte – Cărhaţ Aurel Emil
 2. vicepreşedinte – Rusu Viorica Paulina
 3. secretar – Iusan Maria Angela
 4. membru – Vermesan Irina Melania
 5. membru – Ielcean Voichita
 6. membru – Bolog Andrei
 7. membru – Moldovan Cosmin