Masura 41.312

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Prin această măsură va fi sprijinit spiritul antreprenorial din teritoriu în domenii nonagricole care vor crea locuri de muncă la nivel local, vor aduce venituri populației cât și administrațiilor locale și o crestere a nivelului de trai. Crearea locurilor de muncă este o neceșitate de bază în teritoriu. Există foarte multe persoane care sunt active în domeniul agriculturii de semi-subzistență și au venituri foarte scăzute.

Scopul acestei măsuri este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, mestesugăresti, culturale în scopul cresterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Obiectivele acestei măsuri sunt:

 •   Crearea de micro-întreprinderi precum È™i dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol, în spaÈ›iul rural;
 •   ÃŽncurajarea iniÈ›iativelor de afaceri promovate, în special de către tineri È™i femei;
 •   ÃŽncurajarea activităților mestesugăresti È™i a altor activități tradiÈ›ionale;
 •   Reducerea gradului de dependență față de agricultură.

Acțiunile prevăd:

 • InvestiÈ›ii în activități non-agricole
 • InvestiÈ›ii pentru dezvoltarea activităților mestesugăresti
 • Servicii pentru populaÈ›ia rurală
 • InvestiÈ›ii în producerea de energie regenerabilă

 Beneficiari

 •   Micro-întreprinderile
 •   Persoane fizice (care se angajează se autorizeze minim PFA)
Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):
 • 70%
 • 85% pentru producÈ›ie de bunuri

Criterii de selecție măsura 41.312

Documente:

Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_IULIE_2012_-_VARIANTA_FINALA

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Anexe_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_-_octombrie_2012

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012(1)

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural