M4/6A ÃŽNFIINÈšAREA ACTIVITÄ‚ÈšILOR NEAGRICOLE

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
05.03.2018
Toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. ÃŽn urma realizării verificării, în situaÈ›ia în care cererea de plată a fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoÈ›it de FiÈ™a de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanÈ›are. ÃŽn vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul punct de verificare: ”FiÈ™a de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, datată È™i semnată de către experÈ›ii GAL, iar concluzia verificării este “conform”.”

AP 1.3 Raport de executie

AP 1.3_Raport de executie

AP 1.4_Declaratia propria raspundere

AP_1.1_cerere_de_plata_transa_1

AP_1.1_cerere_de_plata_transa_2

AP_1.2.1_declaratie_de_venituri

FormAP_0.1_declaratie_de_esalonare

Identif financiara – anexa AP 1.1