Masura 41.111

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe

Din analiza teritoriului și din dezbaterile publice a rezultat un deficit de specialisti în agricultură și în rândul programelor educaționale. Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii, stimularea organizării unor programe educaționale din prisma cresterii nivelului de cunostințe și competențe în rândul lucrătorilor din exploatații agricole și din domeniul educațional. În cadrul măsurii se vizează sprijinirea activităților de formare profeșională, informare, diseminare și difuzare a cunostințelor pentru resursele umane implicate în activitățile agricole și a formării profeșionale.

Prin activitățile în cadrul măsurii agricultori vor fi încurajați și sprijiniți să se adapteze nevoilor pieței și a consumatorilor. Inițiativele de formare și informare ce se doresc a fi implementate au ca scop diseminarea informațiilor cu privire la:

  •   Agricultură È™i produse ecologice
  •   Procesarea produselor agricole
  •   Modalități noi de valorificare a resurselor locale
  •   Metode de marketing
Necesitatea activităților de formare profeșională apare în contextul legat de creșterea competitivității și diversificării produselor și activităților din agricultură, de restructurarea și modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare și comercializare pentru produsele agricole, de încurajarea afacerilor orientate spre piață, a cerințelor pentru o gamă largă de aptitudini economice și de management. Obiectivul acestei măsuri este dobândirea de informații și cunostințe relevante care să permită gospodărirea și gestionarea durabilă a terenurilor agricole, stimularea agriculturii ecologice din teritoriu de către cei implicați. Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole, dezvoltarea resurselor umane prin programe educaționale și promovarea agriculturii ecologice prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunostințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate. Creșterea calității managementului la nivel de ferme și asociații, cunostințele și informațiile noi referitoare la procesarea și comercializarea produselor agricole în mediul rural printr-o cooperare internațională și/sau națională va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în teritoriu.

Beneficiarii măsurii:

  •   Publici (comune, asociaÅ£ii de comune, instituÅ£ii publice, altele);
  •   PrivaÈ›i (asociaÈ›ii, agricultori, întreprinderi È™i industrii mici È™i mijlocii, comerÈ›)
  •   Furnizori de formare profeÈ™ională
  •  AsociaÈ›ii de agricultori – firme, etc.
  •   ONG–uri

FinanÈ›are : Ajutorul public (FEADR + contribuÈ›ie publică naÈ›ională) : 100%