Aparat Tehnic

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Va avea următoarea componență:

·         Manager GAL – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;

·         Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;

·         Departamentul de animare – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;

·         Departamentul tehnic – va avea ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;

·         Consultanți externi – funcție de necesitați pentru buna desfășurare a activităților GAL;

·         Angajat pentru activități de secretariat;