Adunarea Generala

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Adunarea Generală este organul de conducere şi decizie alcătuit din totalitatea asociaţilor, numarul lor fiind 99 de membrii, reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului. Competenţa adunării generale cuprinde:

  • Aprobarea strategiei ÅŸi a obiectivelor generale ale GAL;
  • Aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi a bilanÈ›ului contabil;
  • Alegerea ÅŸi revocarea membrilor consiliului de selecÈ›ie;
  • Alegerea ÅŸi revocarea cenzorului;
  • Adunarea generală se întruneÈ™te o dată pe an ÅŸi are drept de control permanent asupra celorlalte două organe precizate mai sus.

Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

MEMBRII PARTENERIATULUI GAL SOMEȘ TRANSILVAN ADUNAREA GENERALĂ Componența parteneriatului : 67 de parteneri  din care :
  • 15 parteneri PUBLICI
  • 35 parteneri PRIVAÈšI
  • 16 parteneri sectorul civil
  • 1 partener persoană fizică
PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
1. COMUNA ALUNIÅž ALUNIÅž ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
2. COMUNA APAHIDA APAHIDA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
3. COMUNA BOBÃŽLNA BOBÃŽLBA ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
4. COMUNA BONÅ¢IDA BONÅ¢IDA ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
5. COMUNA BORÅžA BORÅžA ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
6. COMUNA CORNEÅžTI CORNEÅžTI ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
7. COMUNA DÄ‚BÃŽCA DÄ‚BÃŽCA ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
8. COMUNA ICLOD ICLOD ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
9. COMUNA JUCU JUCU DE SUS ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
10. COMUNA MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
11. COMUNA SIC SIC ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
12. COMUNA VULTURENI VULTURENI ADMINISTRAÅ¢IE PUBLICÄ‚ LOCALÄ‚
13. LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN PASCU APAHIDA APAHIDA ÎNVĂŢĂMÂNT
14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BONŢIDA BONŢIDA ÎNVĂŢĂMÂNT
15. SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GELU ROMÂNUL,, DĂBÎCA DĂBÎCA ÎNVĂŢĂMÂNT
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,39%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 Obiect de activitate2
1. IULFARM SRL BONÅ¢IDA COMERÅ¢ CU AMANUNTUL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE, ÃŽN MAGAZINE SPECIALIZATE
2. II MUREÅžAN ILEANA FUNDÄ‚TURA, COM. ICLOD COMERÅ¢ CU AMÄ‚NUNTUL
3. SC LEMNIDEEA SRL LOC. LUJERDIU, COM. CORNEÅžTI PRODUCÅ¢IA MOBILEI
4. SC WAGNER IMPORT EXPORT SRL LOC. STOIANA, COM. CORNEÅžTI ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
5. PFA BOLOG ANDREI LOC. MAIA, COM. BOBÃŽLNA ACTIVITÄ‚Å¢I AUXILIARE PENTRU PRODUCÅ¢IA VEGETALÄ‚
6. SC COSM FAN CARMANGERIE  SRL LOC. SÎNNICOARA, COM. APAHIDA COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL CĂRNII ŞI PRODUSELOR DIN CARNE
7. SC AGRO COSM FAN SRL LOC. SÃŽNNICOARA, COM. APAHIDA CREÅžTEREA BOVINELOR DE LAPTE
8. PFA BALOGH  NATALIA MONICA SIC AGRICOL
9. SC IXO STRATEGIC SRL BONÅ¢IDA ACTIVITÄ‚Å¢I VETERINARE
10. SC VULTURUL TRANSPORT SRL ICLOD TRANSPORTURI RUTIERE DE MÄ‚RFURI
11. SC TEHNOFAVORIT SA BONÅ¢IDA FABRICAREA MAÅžINILOR ÅžI UTILAJELOR PENTRU AGRICULTURÄ‚ ÅžI EXPLOATÄ‚RI FORESTIERE
12. PFA MORA ADRIANA LUMINIÅ¢A APAHIDA CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE
13. PFA VÄ‚LEAN ADRIANA APAHIDA CREÅžTEREA OVINELOR ÅžI CAPRINELOR
14. PFA CASIAN DRAGOMIR APAHIDA CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ÅžI A PLANTELOR PRODUCÄ‚TOARE DE SEMINÅ¢E OLEAGINOASE
15. SC OLSON ENGINEERING SRL APAHIDA COMERÅ¢ CU RIDICATA DE PIESE ÅžI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
16. PFA NUŢIU MARIUS ALEXANDRU APAHIDA ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA
17. SC FENSTERPLAST SRL SIC FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCÅ¢II
18. SC SINAI COMIMPEX SRL ICLOD LUCRÄ‚RI DE INSTALAÅ¢II SANITARE, DE ÃŽNCÄ‚LZIRE ÅžI DE AER CONDIÅ¢IONAT
19. PFA STURZ DORINA ANGELA LOC. RÄ‚SCRUCI, COM. BONÅ¢IDA ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
20. PFA POP SANDA ANGELA ICLOD CREÅžTEREA OVINELOR ÅžI CAPRINELOR
21. PFA COROIAN IOANA ANDREEA ALUNIÅž CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE
22. PFA COROIAN LIVIU ALUNIÅž ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
23. PFA BERECZKI TIBERIU IOAN LOC. RÄ‚SCRUCI, COM. BONÅ¢IDA ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
24. PFA ÅžIÅžIU CORNELIA FLORINA LOC. BUNEÅžTI, COM.MINTIU GHERLII ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
25. BIG & BOSS AOTOCENTER SRL BONÅ¢IDA DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA) MAÅžINILOR ÅžI ECHIPAMENTELOR SCOASE DIN UZ PENTRU RECUPERAREA MATERIALELOR
26. IF RIGO ATILA GHEORGHE BONŢIDA FABRICAREA PÂINII, FABRICAREA PRĂJITURILOR ŞI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE
27. PFA GRUZ N. NICULAE ÅžTEFAN BONÅ¢IDA ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
28. SC PRO GRANIT DEVELOPMENTS SRL APAHIDA DEZVOLTARE IMOBILIARÄ‚
29. SC LED LIGHT PROJECT SRL BONŢIDA ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA
30. II DOBOCAN LIANA ICLOD CREÅžTEREA ALTOR ANIMALE
31. SC AGROMIXT IMPORT EXPORT SRL LOC. STOIANA, COM. CORNEÅžTI LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE
32. ÃŽI CHIFOR CORNEL VASILE LOC. MORÄ‚U, COM. CORNEÅžTI ACTIVITÄ‚Å¢I ÃŽN FERME MIXTE
33. SC BRITTA IMPEX SRL BONÅ¢IDA COMERÅ¢ CU RIDICATA AL ANIMALELOR VII
34. SC  HOLLSIM SRL BONŢIDA DEZVOLTARE/PROMOVARE IMOBILIARĂ
35. PFA GRUZ ZSUZSIKA BONÅ¢IDA APICULTURÄ‚
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 52,24%
PARTENERI SOCIETATE CIVILÄ‚ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 Obiect de activitate2
1. ASOCIAÅ¢IA DE DEZVOLTARE COMUNITARÄ‚ SOMEÅžUL BONÅ¢IDA BONÅ¢IDA DEZVOLTARE COMUNITARÄ‚ ÃŽN MEDIUL RURAL
2. ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII RURALE – DEZMIR DEZMIR, COM. APAHIDA DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL
3. FUNDAÅ¢IA TRANSILVANIA TRUST BONÅ¢IDA PROTECÅ¢IA PATRIMONIULUI DIN TRANSILVANIA
4. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA BONŢIDA ASISTENŢĂ MEDICALĂ
5. ASOCIAÅ¢IA ENVIROTEAM APAHIDA MANAGEMENTUL SI PROTECTIA MEDIULUI
6. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OI 2007 JUCU JUCU DE MIJLOC,  COM. JUCU CREŞTEREA  OVINELOR
7. FUNDAÅ¢IA KALLOS ZOLTAN LOC. RÄ‚SCRUCI, CIM. BONTIDA INTEGRAREA MINORITATILOR, ASIGURAREA CONDITIILOR DE SCOLARIZARE IN LIMBA MATERNA A COPIILOR MINORITATILOR DIN TRANSILVANIA
8. FUNDAŢIA WORLD VISION ROMÂNIA BONŢIDA ACTIVITĂŢI CREŞTIN-UMANITARE
9. ASOCIAÅ¢IA DANSATORII DE PE SOMEÅž ICLOD CULEGEREA, CUNOAÅžTEREA REVITALIZAREA, PROMOVAREA ÅžI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRADITIONAL
10. COOPERATIVA AGRICOLÄ‚ LUNCA SOMEÅžULUI MIC APAHIDA CULTIVÄ‚REA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ÅžI A PLANTELOR PRODUCÄ‚TOARE DE SEMINÅ¢E OLEAGINOASE
11. ORGANIZAŢIA PENTRU UNIREA RROMILOR CÂMPIA TURZII ASIGURAREA CADRULUI SOCIAL NECESAR PENTRU UNITATEA RROMILOR
12. ASOCIAŢIA  FOLCLORICĂ CODRIŞORUL BONŢIDA BONŢIDA PROMOVAREA INTERESELOR CULTURALE, SOCIALE ŞI ECONOMICE
13. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOBÎLNA BOBÎLNA INSTITUŢIE DE CULT
14. PAROHIA ORTODOXÄ‚ CORNENI LOC. CORNENI, COM. ALUNIÅž INSTITUÅ¢IE DE CULT
15. PAROHIA ORTODOXÄ‚ ICLOD ICLOD INSTITUÅ¢IE DE CULT
16. PAROHIA ORTODOXÄ‚ BONÅ¢IDA BONÅ¢IDA INSTITUÅ¢IE DE CULT
 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 23,88%
 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE
Nr. crt. Nume și prenume Domiciliu1 Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL
1. ALB VASILE LOC. BÂRLEA, COM.CORNEŞTI APICULTURĂ
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 1,49% (max. 5%)