Adunarea Generala

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Adunarea Generală este organul de conducere şi decizie alcătuit din totalitatea asociaţilor, numarul lor fiind 99 de membrii, reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului. Competenţa adunării generale cuprinde:

  • Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
  • Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecție;
  • Alegerea şi revocarea cenzorului;
  • Adunarea generală se întrunește o dată pe an şi are drept de control permanent asupra celorlalte două organe precizate mai sus.

Hotărârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

MEMBRII PARTENERIATULUI GAL SOMEȘ TRANSILVAN ADUNAREA GENERALĂ Componența parteneriatului : 67 de parteneri  din care :
  • 15 parteneri PUBLICI
  • 35 parteneri PRIVAȚI
  • 16 parteneri sectorul civil
  • 1 partener persoană fizică
PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
1. COMUNA ALUNIŞ ALUNIŞ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
2. COMUNA APAHIDA APAHIDA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
3. COMUNA BOBÎLNA BOBÎLBA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
4. COMUNA BONŢIDA BONŢIDA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
5. COMUNA BORŞA BORŞA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
6. COMUNA CORNEŞTI CORNEŞTI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
7. COMUNA DĂBÎCA DĂBÎCA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
8. COMUNA ICLOD ICLOD ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
9. COMUNA JUCU JUCU DE SUS ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
10. COMUNA MINTIU GHERLII MINTIU GHERLII ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
11. COMUNA SIC SIC ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
12. COMUNA VULTURENI VULTURENI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
13. LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN PASCU APAHIDA APAHIDA ÎNVĂŢĂMÂNT
14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BONŢIDA BONŢIDA ÎNVĂŢĂMÂNT
15. SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GELU ROMÂNUL,, DĂBÎCA DĂBÎCA ÎNVĂŢĂMÂNT
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,39%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 Obiect de activitate2
1. IULFARM SRL BONŢIDA COMERŢ CU AMANUNTUL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE
2. II MUREŞAN ILEANA FUNDĂTURA, COM. ICLOD COMERŢ CU AMĂNUNTUL
3. SC LEMNIDEEA SRL LOC. LUJERDIU, COM. CORNEŞTI PRODUCŢIA MOBILEI
4. SC WAGNER IMPORT EXPORT SRL LOC. STOIANA, COM. CORNEŞTI ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
5. PFA BOLOG ANDREI LOC. MAIA, COM. BOBÎLNA ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU PRODUCŢIA VEGETALĂ
6. SC COSM FAN CARMANGERIE  SRL LOC. SÎNNICOARA, COM. APAHIDA COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL CĂRNII ŞI PRODUSELOR DIN CARNE
7. SC AGRO COSM FAN SRL LOC. SÎNNICOARA, COM. APAHIDA CREŞTEREA BOVINELOR DE LAPTE
8. PFA BALOGH  NATALIA MONICA SIC AGRICOL
9. SC IXO STRATEGIC SRL BONŢIDA ACTIVITĂŢI VETERINARE
10. SC VULTURUL TRANSPORT SRL ICLOD TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI
11. SC TEHNOFAVORIT SA BONŢIDA FABRICAREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR PENTRU AGRICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE
12. PFA MORA ADRIANA LUMINIŢA APAHIDA CREŞTEREA ALTOR ANIMALE
13. PFA VĂLEAN ADRIANA APAHIDA CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR
14. PFA CASIAN DRAGOMIR APAHIDA CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ŞI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINŢE OLEAGINOASE
15. SC OLSON ENGINEERING SRL APAHIDA COMERŢ CU RIDICATA DE PIESE ŞI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
16. PFA NUŢIU MARIUS ALEXANDRU APAHIDA ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA
17. SC FENSTERPLAST SRL SIC FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCŢII
18. SC SINAI COMIMPEX SRL ICLOD LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE ŞI DE AER CONDIŢIONAT
19. PFA STURZ DORINA ANGELA LOC. RĂSCRUCI, COM. BONŢIDA ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
20. PFA POP SANDA ANGELA ICLOD CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR
21. PFA COROIAN IOANA ANDREEA ALUNIŞ CREŞTEREA ALTOR ANIMALE
22. PFA COROIAN LIVIU ALUNIŞ ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
23. PFA BERECZKI TIBERIU IOAN LOC. RĂSCRUCI, COM. BONŢIDA ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
24. PFA ŞIŞIU CORNELIA FLORINA LOC. BUNEŞTI, COM.MINTIU GHERLII ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
25. BIG & BOSS AOTOCENTER SRL BONŢIDA DEMONTAREA (DEZASAMBLAREA) MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR SCOASE DIN UZ PENTRU RECUPERAREA MATERIALELOR
26. IF RIGO ATILA GHEORGHE BONŢIDA FABRICAREA PÂINII, FABRICAREA PRĂJITURILOR ŞI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE
27. PFA GRUZ N. NICULAE ŞTEFAN BONŢIDA ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
28. SC PRO GRANIT DEVELOPMENTS SRL APAHIDA DEZVOLTARE IMOBILIARĂ
29. SC LED LIGHT PROJECT SRL BONŢIDA ACTIVITĂŢI DE INGINERIE ŞI CONSULTANŢĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA
30. II DOBOCAN LIANA ICLOD CREŞTEREA ALTOR ANIMALE
31. SC AGROMIXT IMPORT EXPORT SRL LOC. STOIANA, COM. CORNEŞTI LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE
32. ÎI CHIFOR CORNEL VASILE LOC. MORĂU, COM. CORNEŞTI ACTIVITĂŢI ÎN FERME MIXTE
33. SC BRITTA IMPEX SRL BONŢIDA COMERŢ CU RIDICATA AL ANIMALELOR VII
34. SC  HOLLSIM SRL BONŢIDA DEZVOLTARE/PROMOVARE IMOBILIARĂ
35. PFA GRUZ ZSUZSIKA BONŢIDA APICULTURĂ
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 52,24%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 Obiect de activitate2
1. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ SOMEŞUL BONŢIDA BONŢIDA DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL
2. ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII RURALE – DEZMIR DEZMIR, COM. APAHIDA DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎN MEDIUL RURAL
3. FUNDAŢIA TRANSILVANIA TRUST BONŢIDA PROTECŢIA PATRIMONIULUI DIN TRANSILVANIA
4. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA BONŢIDA ASISTENŢĂ MEDICALĂ
5. ASOCIAŢIA ENVIROTEAM APAHIDA MANAGEMENTUL SI PROTECTIA MEDIULUI
6. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OI 2007 JUCU JUCU DE MIJLOC,  COM. JUCU CREŞTEREA  OVINELOR
7. FUNDAŢIA KALLOS ZOLTAN LOC. RĂSCRUCI, CIM. BONTIDA INTEGRAREA MINORITATILOR, ASIGURAREA CONDITIILOR DE SCOLARIZARE IN LIMBA MATERNA A COPIILOR MINORITATILOR DIN TRANSILVANIA
8. FUNDAŢIA WORLD VISION ROMÂNIA BONŢIDA ACTIVITĂŢI CREŞTIN-UMANITARE
9. ASOCIAŢIA DANSATORII DE PE SOMEŞ ICLOD CULEGEREA, CUNOAŞTEREA REVITALIZAREA, PROMOVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRADITIONAL
10. COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SOMEŞULUI MIC APAHIDA CULTIVĂREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ŞI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINŢE OLEAGINOASE
11. ORGANIZAŢIA PENTRU UNIREA RROMILOR CÂMPIA TURZII ASIGURAREA CADRULUI SOCIAL NECESAR PENTRU UNITATEA RROMILOR
12. ASOCIAŢIA  FOLCLORICĂ CODRIŞORUL BONŢIDA BONŢIDA PROMOVAREA INTERESELOR CULTURALE, SOCIALE ŞI ECONOMICE
13. PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ BOBÎLNA BOBÎLNA INSTITUŢIE DE CULT
14. PAROHIA ORTODOXĂ CORNENI LOC. CORNENI, COM. ALUNIŞ INSTITUŢIE DE CULT
15. PAROHIA ORTODOXĂ ICLOD ICLOD INSTITUŢIE DE CULT
16. PAROHIA ORTODOXĂ BONŢIDA BONŢIDA INSTITUŢIE DE CULT
 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 23,88%
 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE
Nr. crt. Nume și prenume Domiciliu1 Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL
1. ALB VASILE LOC. BÂRLEA, COM.CORNEŞTI APICULTURĂ
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 1,49% (max. 5%)