Proiect de cooperare GST-GLC

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

 

Titlul proiectului de cooperare: Mecanisme de promovare a producătorilor locali

Parteneri: 
1. ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN
2. ASOCIAÈšIA GRUPUL DE ACÈšIUNE LOCALÄ‚ LIDER CLUJ
Scopul proiectului: Punerea în valoare a teritoriilor acoperite de GAL-urile partenere

Obiectivele proiectului:
O1: Dezvoltarea capacității locale de a organiza evenimente locale de calitate și cu impact, respectiv îmbunătățirea calității serviciilor furnizate
O2: Încurajarea comunităților locale pentru construirea unor punți între producători și consumatori, respectiv crearea premiselor dezvoltării de lanțuri alimentare scurte
O3: Promovarea producătorilor locali

Activitățile proiectului:
Activitatea 1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE COOPERARE
Activitatea 2 PROMOVAREA ȘI DISEMINAREA PROIECTULUI 
Activitatea 3 ORGANIZAREA ATELIERELOR DE LUCRU
Activitatea 4 ORGANIZAREA TÂRGURILOR DE PRODUSE LOCALE
Activitatea 5 ORGANIZAREA EVENIMENTELOR DE TIP PORÈšILE DESCHISE 
Activitatea 6 CREAREA UNEI PLATFORME COMUNE 
Activitatea 7 ACHIZIȚIA UNOR ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI