Strategia 2023-2027

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

25.01.2024

GAL Somes Transilvan a depus Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2023-2027 prin care își propune accentuarea interconexiunilor durabile între oameni, locuri, inițiative locale și natură. Această abordare inovatoare vizează consolidarea comunității prin cooperare, inovație și sustenabilitate, promovând egalitatea de șanse și valorificarea patrimoniului local. Principalele intervenții de finanțare includ:

1. Cooperare pentru schimb de experiențe și dezvoltarea soluțiilor inovatoare: partajarea cunoștințelor și a bunelor practici între comunități, pentru a stimula inovația și a răspunde nevoilor locale prin soluții adaptate.

2. Acțiuni colective pentru producătorii locali: consolidarea capacității producătorilor locali de a se organiza și acționa colectiv. Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la piețe, de a crește valoarea adăugată a produselor locale și de a promova modele de afaceri sustenabile care să contribuie la dezvoltarea economică a zonei.

3. Umbrela de afaceri neagricole și Start-up neagricol pentru femei și tineri: stimularea spiritului antreprenorial și sprijinirea înființării și dezvoltării de start-up-uri neagricole, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor.

4. Dezvoltarea afacerilor locale neagricole: sprijinirea și extinderea afacerilor existente, prin facilitarea accesului la finanțare, tehnologie și piețe. Aceasta vizează creșterea competitivității și sustenabilității economice a întreprinderilor mici și mijlocii din regiune.

5. Umbrela de strategii și Smart village: Aceste direcții strategice evidențiază angajamentul GAL față de adoptarea conceptului Smart village prin care GAL își propune să îmbunătățească calitatea vieții în zonele rurale. Intervenția nu se limitează la o simplă adoptare a tehnologiilor inovatoare, ci urmărește o transformare cuprinzătoare și adaptată nevoilor specifice ale comunităților vizate. Se pune accent pe dezvoltarea și valorificarea resurselor locale, integrând tehnologiile avansate pentru a crea un mediu rural mai conectat, durabil și inovator.

6. Dezvoltarea durabilă a satelor și Punerea în valoare a patrimoniului local: Aceste intervenții subliniază necesitatea conservării patrimoniului cultural și natural, în timp ce se urmărește dezvoltarea durabilă a comunităților rurale. Prin valorificarea resurselor și tradițiilor locale, GAL își propune să stimuleze turismul rural și să crească atractivitatea teritorială.

O atenție deosebită este acordată protecției mediului, utilizării sustenabile a resurselor naturale și promovării biodiversității. Aceste aspecte sunt fundamentale pentru crearea unei comunități reziliente și incluzive, care valorizează și protejează patrimoniul natural ca parte esențială a dezvoltării durabile.

Protejarea mediului și sustenabilitatea sunt abordate prin mai multe măsuri:

 1. Promovarea utilizării sustenabile a resurselor naturale: Strategia pune accent pe gestionarea eficientă și responsabilă a resurselor, încurajând practici agricole și de afaceri care minimizează impactul asupra mediului și conservă biodiversitatea. Acest lucru include promovarea agriculturii ecologice, utilizarea tehnologiilor eco-eficiente și încurajarea inovațiilor care contribuie la o economie circulară.
 2. Conservarea biodiversității și a peisajelor naturale: Prin intervenții dedicate, GAL Someș Transilvan își propune să protejeze habitatele naturale și să conserve diversitatea speciilor de faună și floră. Acesta este un pas crucial în menținerea echilibrelor ecologice și asigurarea serviciilor ecosistemice esențiale pentru comunitate.
 3. Educația pentru protecția mediului: Strategia recunoaște importanța sensibilizării și educării comunității, inclusiv a copiilor și tinerilor, privind importanța protecției mediului. Inițiativele de educare și conștientizare sunt esențiale pentru a construi o cultură a sustenabilității și a responsabilității față de natură.
 4. Promovarea turismului sustenabil: Integrând protecția mediului în dezvoltarea turistică, GAL încurajează practici de turism care respectă natura și contribuie la conservarea patrimoniului cultural și natural. Aceasta include dezvoltarea de trasee ecoturistice, susținerea afacerilor locale care adoptă practici sustenabile și crearea de experiențe turistice care valorifică resursele naturale fără a le epuiza.

Prin aceste măsuri, GAL Someș Transilvan își propune să armonizeze dezvoltarea economică cu protecția mediului, asigurând un viitor sustenabil pentru comunitățile rurale. Inițiativele de finanțare sunt concepute să sprijine proiecte care contribuie la acest echilibru, promovând o viziune integrată asupra dezvoltării locale, care include și dimensiunea ecologică esențială pentru reziliența și prosperitatea pe termen lung a comunităților.

___________________________________________________________________________________

Retrospectivă

14.11.2023

ÃŽn ultimii 5-6 ani, zona GAL SomeÈ™ Transilvan a fost martora unor transformări notabile È™i a unor evenimente cu adevărat speciale, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea locală È™i la promovarea turismului rural bazat pe experienÈ›e È™i gastronomia locală, precum Festivalul SilvoiÈ›ei sau brunch-urile organizate de Ferma Delicium, festivalul Zaiafet pe lună – primul festival Zero Waste din Transilvania sau Lavanda Lola Fest, Șezătorile domneÈ™ti de la ASDR sau altele similare. 

Pe de altă parte, experiențele turistice oferite în regiune s-au diversificat și ele considerabil. Au fost organizate numeroase tururi culturale, drumeții ghidate prin natură și diverse ateliere sub umbrela brandului de teritoriu Ținutul Fluturelui Albastru.

Aceste evenimente și acțiuni au permis vizitatorilor să descopere tradițiile și produsele locale autentice. Atelierele desfășurate în gospodăriile locale și evenimentele organizate au atras un număr mare de participanți, contribuind la revitalizarea comunității și la promovarea unui mod de viață sustenabil.

Lansarea de către Asociația Plaiuri noi, în cadrul unui proiect finanțat de GAL, a cărții pentru copii ”Extraordinara Viață a lui Miez” a reprezentat de asemenea un moment cheie în acest proces, urmărind să capteze imaginația celor mici și să îi educe în spiritul conservării naturii. Lucrarea reprezintă un mod inovativ de punere în valoare a patrimoniului natural local și poate genera impact profund asupra comunității, contribuind la creșterea conștientizării despre importanța protejării mediului înconjurător.

Mărțișorul inedit, făcut din semințe ale florilor sălbatice din pajiștile regiunii, este un mod unic și creativ de a prezenta frumusețea și importanța naturii locale. El îmbină tradiția cu conservarea mediului, sensibilizând oamenii despre importanța protejării biodiversității.

ÃŽn cadrul unor proiecte finanÈ›ate de GAL, Societatea Lepidopterologică Română a lansat un ghid ecoturistic dedicat sitului Natura 2000 – Dealurile Clujului de Est, oferind o resursă preÈ›ioasă pentru turismul responsabil È™i educaÈ›ia ecologică, iar AsociaÈ›ia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR a realizat culegerea “Patrimoniu cultural Gal Somes Transilvan”, o carte care documentează în profunzime tradiÈ›iile È™i istoria locală.

Aceste tipuri de inițiative și evenimente, care s-au desfășurat în zona noastră în ultimii ani, au evidențiat nu doar nevoia pentru aceste tipuri de acțiuni, ci și atractivitatea aparte a regiunii noastre, subliniind o oportunitate deosebită pentru comunitățile locale. În contextul în care zona noastră se află în proximitatea unor centre urbane importante precum Cluj-Napoca, Gherla și Dej, aceste activități au dovedit capacitatea comunității de a atrage vizitatori și de a genera interes. Aceste experiențe culturale și turistice unice nu doar că au adus un flux constant de vizitatori în regiune, dar au și stimulat economia locală, creând oportunități de afaceri pentru producătorii și meșteșugarii locali. Acest lucru subliniază importanța continuării și dezvoltării acestor tipuri de activități în următoarea perioadă de programare.

Mai mult, este esențial să implicăm cât mai mulți localnici în jurul acestor inițiative, asigurându-ne astfel că beneficiile generate de aceste activități se răspândesc în întreaga comunitate. Participarea activă a locuitorilor nu doar că va contribui la succesul evenimentelor, dar va și consolida legăturile comunității, creând un sentiment de mândrie și apartenență.

Prin aceste experiențe, s-a identificat, de asemenea, nevoia esențială de a ne conecta într-un mod sustenabil cu zonele urbane. Piața pentru produsele și serviciile locale rurale se află în aceste centre urbane, iar legătura strânsă între rural și urban devine un element cheie pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

Zonele urbane au o nevoie evidentă de spațiul rural: pentru hrană sănătoasă, pentru momente de recreere și relaxare, și pentru o educație alternativă. În același timp, comunitățile noastre rurale pot beneficia enorm de această legătură, prin accesul la piețe noi și schimbul de cunoștințe.

Prin urmare, este imperativ să continuăm și să extindem aceste tipuri de activități, să implicăm cât mai mulți localnici și să lucrăm la consolidarea legăturii sustenabile cu zonele urbane.

Aceste inițiative rezonează puternic cu principiile LEADER, promovând o abordare participativă și integrată pentru dezvoltarea locală, în timp ce contribuie activ la conservarea biodiversității și valorificarea patrimoniului cultural. Prin stimularea turismului ecologic și conservarea tradițiilor locale, inițiativele descrise anterior contribuie și la realizarea unora dintre obiectivele Green Deal, în special în ceea ce privește conservarea biodiversității, promovarea unei economii circulare și stimularea unei creșteri economice sustenabile. Aceste inițiative încurajează utilizarea responsabilă a resurselor naturale, promovează educația ecologică și valorifică patrimoniul cultural, toate acestea fiind în linie cu spiritul Green Deal de a proteja mediul înconjurător și de a promova sustenabilitatea. De asemenea, ele pot avea un rol în crearea de locuri de muncă verzi și în dezvoltarea economiilor locale, contribuind astfel la o tranziție justă, un alt obiectiv central al Green Deal-ului


LEADER 2023-2027

02.10.2023

Derulăm procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Someș Transilvan, care va ghida dezvoltarea comunității noastre în perioada 2023-2027, prin intermediul Programului LEADER. Implicarea comunității locale este esențială! Haideți să lucrăm împreună și să contribuim cu idei și viziuni pentru un viitor mai prosper în zona noastră!

COMPLETAȚI UN CHESTIONAR pentru a ne oferi informații importante despre nevoile comunității locale și despre modul în care doriți să participați la elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2023-2027. Accesați aici CHESTIONARUL și completați-l până cel târziu 10 NOIEMBRIE 2023.

PARTICIPAȚI LA ÎNTÂLNIRILE CU COMUNITATEA, organizate în fiecare comună din teritoriu. Publicăm zilele următoare calendarul acestora.

ÎMPĂRTĂȘIȚI-VĂ IDEILE ȘI INVITAȚI ȘI ALȚI MEMBRI AI COMUNITĂȚII care ar putea fi interesați să participe! Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem construi o strategie de dezvoltare locală mai cuprinzătoare și reprezentativă.

Nu ratați ocazia de a vă face auzite vocile și de a contribui la viitorul comunității noastre!

Pentru orice întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați la galsomestransilvan@yahoo.com sau 0729038275.

De ce este important Programul LEADER și Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)?

Programul LEADER este o oportunitate unică pentru comunitățile noastre rurale să-și îmbunătățească viața și să-și valorifice potențialul local. Prin LEADER, putem accesa finanțare și sprijin pentru dezvoltarea proiectelor care vor contribui la prosperitatea noastră și la calitatea vieții.

Strategia de Dezvoltare Locală este un instrument cheie în acest proces, deoarece ne permite să identificăm nevoile și oportunitățile locale și să stabilim obiectivele noastre pe termen lung. Elaborarea acesteia ne va ajuta să ne concentrăm eforturile și să dezvoltăm proiecte sustenabile și relevante pentru comunitatea noastră.

Principii de bază:

 1. „abordare de jos în sus” localnicii sunt cei mai buni experți pentru a impulsiona dezvoltarea teritoriului lor;
 2. „abordare bazată pe zonă” teritoriul este definit o zona restransa omogena de 5-15 comune;
 3. „networking” parteneriatulpromovează si faciliteaza legăturile dintre actorii locali;
 4. „cooperare” in plus, GAL-urile din diferite regiuni sau state membre întreprind proiecte comune pentru a găsi soluții comune la provocări locale similare.
 5. „strategie integrată și multisectorială” abordările ascendente și interacțiunile dintre diferite sectoare la nivel local ar trebui să mobilizeze potențialul local.
 6. „inovare” GAL-urile sunt cele mai în măsură să identifice soluții locale integrate la problemele locale, să fie mai receptive și să ofere noi soluții pentru dezvoltarea locală.
 7. „parteneriat local” actorii locali se reunesc în zona respectivă în cadrul unui GAL;

Pașii preconizați pentru elaborarea SDL 2023-2027:

Colectarea de date: Primul pas important în elaborarea SDL implică colectarea de date relevante privind comunitatea. Aceasta include date statistice oficiale privind demografia, economia, infrastructura etc., dar și informații specifice referitoare la servicii publice, proiecte existente și alte aspecte importante pentru dezvoltarea comunității furnizate de APL-urile partenere și alte instituții relevante.

Consultare și implicare: Organizarea unor sesiuni de consultare cu cetățenii și părțile interesate, inclusiv cu partenerii. În aceste întâlniri, vom discuta despre nevoile și oportunitățile locale și vom strânge idei pentru dezvoltarea comunității.

Analiză și identificare a priorităților: Analiza datelor statistice și informațiilor colectate de la APL-uri și alte instituții relevante va ajuta la identificarea priorităților comunității noastre, având în vedere situația actuală și potențialul de dezvoltare.

Stabilirea obiectivelor și a măsurilor: Pe baza datelor colectate și a priorităților identificate, vom defini obiective clare și realiste, precum și măsurile concrete necesare pentru a atinge aceste obiective.

Elaborarea strategiei: Având la bază datele relevante colectate, vom lucra împreună cu experți și parteneri pentru a redacta SDL. Acest document cuprinzător va ghida dezvoltarea teritoriului pentru următorii ani.

Aprobarea: După finalizarea SDL, vom prezenta strategia parteneriatului nou format pentru perioada 2023-2027 pentru a obține aprobarea și o vom depune spre finanțare la AM-PNDR.Implementarea: După aprobarea strategiei și a bugetului aferent, vom începe implementarea sa. Aceasta implică punerea în practică a obiectivelor și măsurilor stabilite în strategie, utilizând bugetul alocat pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute.Monitorizare și evaluare: Pe durata implementării, va exista o monitorizare constantă a progresului fiecărui proiect și a impactului global al SDL. Aceasta va permite identificarea eventualelor dificultăți sau oportunități și va oferi informații valoroase pentru a adapta și îmbunătăți intervențiile.


Imagini din teritoriu:


Proiect de cooperare

17.03.2023

Două Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), unul situat în partea de nord, celălalt la sudul municipiului Cluj-Napoca, și-au dat mâna pentru a-ți face o invitație în parteneriat. Te îndeamnă să descoperi comunitatea locală din ariilor lor de activitate. Comunitatea aceasta de lângă tine înseamnă oameni cu mici afaceri locale, produse făcute cu dragoste și împrejurimile remarcabile ale acestora.

Grupurile de Acțiune Locală sunt: Gal Someș Transilvan (format din comunele: Aluniș, Apahida, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbîca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Sic și Vultureni) și GAL Lider Cluj (format din comunele: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, Ploscoș, Tureni și Valea Ierii).

Desfășurat în perioada 2021 – 2023, proiectul a creat cadre suport pentru producătorii locali, organizând ateliere practice pentru aceÈ™tia È™i o serie de evenimente: târguri È™i zile ale porÈ›ilor deschise. Vezi evenimentele din proiect.

www.cunoastecomunitatea.ro


Proiectul Èšinutul Fluturelul Albastru

25.01.2023

“Èšinutul Fluturelui Albastru” este mai mult decât un proiect; este o viziune, o comunitate È™i un angajament față de conservarea tradiÈ›iilor È™i biodiversității. GAL SomeÈ™ Transilvan, împreună cu partenerii săi, invită pe pe toată lumea să se alăture acestei iniÈ›iative, să descopere frumuseÈ›ea ascunsă a regiunii È™i să contribuie la păstrarea acestui tezaur natural È™i cultural pentru generaÈ›iile viitoare.

Proiectul “Èšinutul Fluturelui Albastru” a prins contur în anii 2017-2018, când GAL SomeÈ™ Transilvan, FundaÈ›ia Civitas au unit forÈ›ele pentru a dezvolta un brand de microregiune care să reprezinte un simbol comun pentru comunitate. Această idee a evoluat rapid, È™i în 2018, proiectul a obÈ›inut finanÈ›are prin GAL SomeÈ™ Transilvan, stabilind astfel teritoriul actual al “Èšinutului Fluturelui Albastru”, care acoperă aria teritorială a AsociaÈ›iei GAL.

Echipa AsociaÈ›iei Plaiuri Noi a preluat coordonarea proiectului È™i a investit timp È™i resurse în cercetarea È™i promovarea microregiunii. Miza a fost încrederea că această zonă își poate spune povestea originală È™i atrăgătoare, chiar dacă nu dispune de reliefuri spectaculoase sau atracÈ›ii turistice consacrate. A fost suficient să se descopere È™i să se valorifice micile comori ascunse în satele È™i dealurile regiunii. ÃŽn 2019, eforturile s-au concretizat prin lansarea numelui È™i brandului “Èšinutul Fluturelui Albastru”, având un impact semnificativ asupra comunității È™i vizitatorilor.

Obiectivele proiectului

 1. Descoperirea specificului local: Crearea unei legături între trecut, prezent și viitor, valorificând tradițiile și cultura locală.
 2. Creșterea vizibilității: Dezvoltarea unui brand complex de microregiune, punând în valoare locurile, produsele și serviciile oferite.
 3. Încurajarea experiențelor locale: Promovarea și conservarea specificului local și a biodiversității prin implicarea comunității.
 4. Construirea unui sentiment de apartenență: Însuflețirea comunității pe termen lung.
 5. Conservarea biodiversității: Protejarea habitatului natural al fluturelui albastru și a altor specii.
Fluturele Albastru – Garanția unui mediu curat
PrezenÈ›a speciilor de fluture maculinea în regiune este un indicator clar al unui mediu curat, pajiÈ™ti de înaltă valoare naturală È™i produse locale sănătoase. Fluturele albastru devine astfel un simbol al calității È™i autenticității, garantând că produsele realizate în “Èšinutul Fluturelui Albastru” provin dintr-o zonă pură È™i valoroasă natural.