Printeaza Pagina Printeaza Pagina

 

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE pentru MĂSURA M1/6B Dezvoltarea durabilă a satelor

Data limită de depunere a proiectelor: 28.04.2023

Termenul maxim de finalizare a proiectelor: 31.12.2025

Beneficiari eligibili:

 • Autorități publice locale sai asociațiile acestora (ADI-uri)
 • Instituții de cult
 • Instituții de învățământ locale
 • ONG finanțate în baza legii 26/2000
 • Cooperative

Pentru mai multe detalii accesați meniul măsurii la Sesiuniea VI. martie 2023


ANUNȚ APEL DE SELECȚIE pentru MĂSURA M1/6B Dezvoltarea durabilă a satelor

Data limită de depunere a proiectelor: 10.01.2023

Termenul maxim de finalizare a proiectelor: 31.12.2025

Beneficiari eligibili:

 • Autorități publice locale sai asociațiile acestora (ADI-uri)
 • Instituții de cult
 • Instituții de învățământ locale
 • ONG finanțate în baza legii 26/2000
 • Cooperative

Pentru mai multe detalii accesați meniul măsurii la Sesiuniea V. noiembrie 2022


ANUNT DE ANGAJARE  –  Asociația GAL Someș Transilvan organizează concurs de ocupare a postului de RESPONSABIL COMUNICARE – pe perioadă determinată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală ( aug.2022 – dec.2023) în data de 18-08-2022 orele 10,00. Dosarele se depun până la data de 16-08-2022 orele 10,00 pe e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com, scanate lizibil.  Candidații selectați la proba dosarului vor fi anunțați în data de 16-08-2022 pe e-mail pentru a se prezenta la susținerea concursului de angajare la proba scrisă din data de 18-08-2022.

Activitatea se va desfășura la punctul de lucru al asociației din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 174 B, comuna Bonțida, jud. Cluj și în toate comunele teritoriului GAL.

Tematica, descrierea atribuțiilor, cerințe minime obligatorii și conținutul dosarului pentru selecție cât și cerințele  pentru proba scrisă  le găsiți aici:

2.Anunț de angajare pt.SITEWEB aug.2022

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0729 038271 – Rus Letiția Cristina sau solicitați răspuns pe e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com

__________________________________________________________________________________________

Anunț de angajare

Asociația GAL Someș Transilvan organizează concurs de ocupare a postului de RESPONSABIL
COMUNICARE –pe perioadă determinată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală(
ian.2022-dec.2023) in data de 11-01-2022 orele 10,00. Dosarele se depun pana la data de 06-01-2022
orele 12,00 pe email (scanate lizibil) sau la sediul Asociatiei . Candidatii selectati la proba dosarului , vor
fi anuntati in data de 07-01-2022, pentru a se prezenta la sustinerea concursului de angajare la proba
scrisa din data de 11-01-2022.
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, comuna
Bonțida, jud. Cluj și in toate comunele teritoriului GAL.
Tematica, descrierea atribuțiilor, cerințe minime obligatorii si continutul dosarului pentru selectie cat si
cerintele pentru proba scrisă le gasiti aici: Anunț de angajare!
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0742 177543 – Mureșan Irina Rodica sau 0729
038271 – Rus Letiția Cristina, sau pe e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com

__________________________________________________________________________________________

Anunț cu privire la măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole

Vă informăm faptul că Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a publicat  măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România. Acestea sunt:

 • Măsura 10 – agromediu și climă;
 • Măsura 11 – Agricultura ecologică;
 • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
Documentelor de informare sunt publicate pe site-ul MADR la adresa:
https://madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html
Documentele sunt disponibile pentru descărcare la acest link.
În imaginea următoare este disponibilă legenda măsurilor ce pot fi accesate pentru fiecare comună din județul Cluj (click pentru mărire):

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

REZULTATELE ASOCIATIEI GAL SOMES TRANSILVAN 

CONFERINTA “FII LEADER IN GAL SOMES”

ORGANIZATA IN CADRUL EVENIMENTULUI DE PROMOVARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALA SOMES TRANSILVAN, CASTELUL BANFFY, BONTIDA 31.08.2015 

 INTERVIURI CU DOI DINTRE BENEFICIARII GAL SOMES TRANSILVAN 

1. MANASTUREAN ANDRADA

2. BERECZKI TIBERIU