ANUNTURI

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Anunt de angajare – responsabil financiar – Mai 2017_3

Asociația GAL Someș Transilvan organizează concurs de ocupare a postului de RESPONSABIL FINANCIAR – cu normă întreagă (8 ore), pe perioadă determinată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Descrierea atribuțiilor:
 • Colaborează cu managerul GAL în legătură cu alocarea resurselor financiare şi ţinerea evidenţei modului de distribuire, elaborarea bugetelor şi a planurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar- contabile ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ;
 • Coordonează activitatea de trezorerie şi planifică activităţile necesare pentru a asigura un flux optim al lichidităţilor, atât prin casierie, cât şi prin bancă în vederea desfăşurării eficiente a activităţilor proiectului;
 • Verifică tranzacţiile economice în contabilitatea primară conform standardelor contabile româneşti şi standardelor de raportare financiară ale proiectului;
 • Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului privind salarizarea, fluctuaţia de personal, angajări, plecări din asociaţie;
 • Întocmeşte dosarul cererilor de plată aferente costurilor de funcţionare şi animare cât şi pentru recuperarea TVA-ului;
 • Ajută la întocmirea Planului de achiziţii anual şi urmăreşte executarea dosarelor de achiziţii;
 • Primeşte cererile de plată depuse de către beneficiari şi verifică conformitatea acestora;
 • Organizarea arhivei pentru documentele financiare şi contabile;
 • Participă la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul reţelei nationale de dezvoltare rurală;
 • Participă la realizarea activităţilor de cooperare.
 Cerințe minime obligatorii:
 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul financiar;
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • o foarte bună cunoaștere a limbii române;
 • cunoștințe PC – word, excel, internet;
 • cunoștințe generale legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală;
 • cunoașterea activității și a teritoriului GAL;
 • diplome de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerintelor postului.
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, comuna Bonțida, jud. Cluj.  PROCEDURA DE RECRUTARE  Etapa 1 Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele documente:
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul)+ originale;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original ;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie + original.
 • Scrisoare motivațională;
Persoanele interesate sunt rugate să depună documentele solicitate (scanate) până la data de 31.05.2017 ora 11:00, la adresa de e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului “Angajare responsabil financiar” sau personal la sediul GAL, de luni până vineri între 8:00- 16:00. Candidații care prezintă dosarele incomplete/neconforme/ sau nu îndeplinesc cerințele minime nu vor fi selectate pentru etapa 2! Etapa 2 Proba scrisă pentru angajare va avea loc în data de 31.05.2017, începând cu ora 13:00, la sediul GAL. Tematica pentru proba scrisă:
 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Someș Transilvan 2014-2020, disponibilă pe site-ul galsomestransilvan.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Management de proiect;
 • Ghidul solicitantului sub-masurii 19.4 –de pe site-ul www.afir.ro;
 • Manual de procedura 4 de pe site-ul www.afir.ro;
 • Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4.
 • Proba practica
Perioada de probă pentru candidatul selectat va fi de 60 de zile cu normă parțială. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0742 177543 – Mureșan Irina Rodica sau 0729038271 – Rus Letiția Cristina.

Anunt de angajare – responsabil financiar – Aprilie 2017_2

Asociația GAL Someș Transilvan organizează concurs de ocupare a postului de RESPONSABIL FINANCIAR – cu normă întreagă (8 ore), pe perioadă determinată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Descrierea atribuțiilor:
 • Colaborează cu managerul GAL în legătură cu alocarea resurselor financiare şi ţinerea evidenţei modului de distribuire, elaborarea bugetelor şi a planurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar- contabile ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ;
 • Coordonează activitatea de trezorerie şi planifică activităţile necesare pentru a asigura un flux optim al lichidităţilor, atât prin casierie, cât şi prin bancă în vederea desfăşurării eficiente a activităţilor proiectului;
 • Verifică tranzacţiile economice în contabilitatea primară conform standardelor contabile româneşti şi standardelor de raportare financiară ale proiectului;
 • Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului privind salarizarea, fluctuaţia de personal, angajări, plecări din asociaţie;
 • Întocmeşte dosarul cererilor de plată aferente costurilor de funcţionare şi animare cât şi pentru recuperarea TVA-ului;
 • Ajută la întocmirea Planului de achiziţii anual şi urmăreşte executarea dosarelor de achiziţii;
 • Primeşte cererile de plată depuse de către beneficiari şi verifică conformitatea acestora;
 • Organizarea arhivei pentru documentele financiare şi contabile;
 • Participă la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul reţelei nationale de dezvoltare rurală;
 • Participă la realizarea activităţilor de cooperare.
 Cerințe minime obligatorii:
 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul financiar;
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • o foarte bună cunoaștere a limbii române;
 • cunoștințe PC – word, excel, internet;
 • cunoștințe generale legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală;
 • cunoașterea activității și a teritoriului GAL;
 • diplome de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerintelor postului.
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, comuna Bonțida, jud. Cluj.  PROCEDURA DE RECRUTARE  Etapa 1 Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele documente:
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul)+ originale;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original ;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie + original.
 • Scrisoare motivațională;
 • Vechime minim 2 ani la data depunerii dosarului, experiență dovedită prin angajare, realizată pe proiecte , realizare cereri de plată, contabilitate primară, etc.
Persoanele interesate sunt rugate să depună documentele solicitate (scanate) până la data de 16.05.2017 ora 11:00, la adresa de e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului “Angajare responsabil financiar” sau personal la sediul GAL, de luni până vineri între 8:00- 16:00. Candidații care prezintă dosarele incomplete/neconforme/ sau nu îndeplinesc cerințele minime nu vor fi selectate pentru etapa 2! Etapa 2 Proba scrisă pentru angajare va avea loc în data de 16.05.2017, începând cu ora 13:00, la sediul GAL. Tematica pentru proba scrisă:
 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Someș Transilvan 2014-2020, disponibilă pe site-ul galsomestransilvan.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Management de proiect;
 • Ghidul solicitantului sub-masurii 19.4 –de pe site-ul www.afir.ro;
 • Manual de procedura 4 de pe site-ul www.afir.ro;
 • Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4.
 • Proba practica
Perioada de probă pentru candidatul selectat va fi de 60 de zile cu normă parțială. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0742 177543 – Mureșan Irina Rodica sau 0729038271 – Rus Letiția Cristina.

Anunt de angajare – responsabil financiar – Aprilie 2017

Asociația GAL Someș Transilvan organizează concurs de ocupare a postului de RESPONSABIL FINANCIAR – cu normă întreagă (8 ore), pe perioadă determinată pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Descrierea atribuțiilor:
 • Colaborează cu managerul GAL în legătură cu alocarea resurselor financiare şi ţinerea evidenţei modului de distribuire, elaborarea bugetelor şi a planurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar- contabile ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ;
 • Coordonează activitatea de trezorerie şi planifică activităţile necesare pentru a asigura un flux optim al lichidităţilor, atât prin casierie, cât şi prin bancă în vederea desfăşurării eficiente a activităţilor proiectului;
 • Verifică tranzacţiile economice în contabilitatea primară conform standardelor contabile româneşti şi standardelor de raportare financiară ale proiectului;
 • Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului privind salarizarea, fluctuaţia de personal, angajări, plecări din asociaţie;
 • Întocmeşte dosarul cererilor de plată aferente costurilor de funcţionare şi animare cât şi pentru recuperarea TVA-ului;
 • Ajută la întocmirea Planului de achiziţii anual şi urmăreşte executarea dosarelor de achiziţii;
 • Primeşte cererile de plată depuse de către beneficiari şi verifică conformitatea acestora;
 • Organizarea arhivei pentru documentele financiare şi contabile;
 • Participă la cursurile de formare şi întâlniri de lucru din cadrul reţelei nationale de dezvoltare rurală;
 • Participă la realizarea activităţilor de cooperare.
 Cerințe minime obligatorii:
 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul financiar;
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • o foarte bună cunoaștere a limbii române;
 • cunoștințe PC – word, excel, internet;
 • cunoștințe generale legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală;
 • cunoașterea activității și a teritoriului GAL;
 • diplome de specialitate în domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurală, achiziții publice, diplome care corespund cerintelor postului.
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, comuna Bonțida, jud. Cluj.   PROCEDURA DE RECRUTARE  Etapa 1 Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele documente:
 • CV Europass, semnat pe fiecare pagină;
 • Acte de studii (diplome, certificate – copii conforme cu originalul)+ originale;
 • Recomandări;
 • Act de identitate/CI, în copie + original ;
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie + original.
 • Scrisoare motivațională;
 • Vechime minim 2 ani la data depunerii dosarului, experiență dovedită prin angajare, realizată pe proiecte , realizare cereri de plată, contabilitate primară, etc.
Persoanele interesate sunt rugate să depună documentele solicitate (scanate) până la data de 26.04.2017 ora 11:00, la adresa de e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com, precizând în subiectul mesajului “Angajare responsabil financiar” sau personal la sediul GAL, de luni până vineri între 8:00- 16:00. Candidații care prezintă dosarele incomplete/neconforme/ sau nu îndeplinesc cerințele minime nu vor fi selectate pentru etapa 2! Etapa 2 Proba scrisă pentru angajare va avea loc în data de 26.04.2017, începând cu ora 13:00, la sediul GAL. Tematica pentru proba scrisă:
 • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Someș Transilvan 2014-2020, disponibilă pe site-ul galsomestransilvan.ro;
 • PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER;
 • Management de proiect;
 • Ghidul solicitantului sub-masurii 19.4 –de pe site-ul www.afir.ro;
 • Manual de procedura 4 de pe site-ul www.afir.ro;
 • Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4.
 • Proba practica
Perioada de probă pentru candidatul selectat va fi de 60 de zile cu normă parțială. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0742 177543 – Mureșan Irina Rodica sau 0729038271 – Rus Letiția Cristina.

ANUNT DE ANGAJARE – RESPONSABIL FINANCIAR – FEBRUARIE 2017

ASOCIAȚIA Gal SOMEȘ TRANSILVAN anunță urmatorul post vacant: RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL Dosarele se depun până la data de 22-02- 2017 orele 11,00 la sediul GAL: Județ: CLUJ Localitate: BONȚIDA Cod Poștal:407105 Strada: MIHAI EMINESCU Nr. 446, iar concursul pentru ocuparea postului se va desfașura în data de 22-02- 2017 orele 14,00 la sediul GAL. Cerințe obligatorii: Studii superioare finalizate cu diplomă de licentă 1. Selectarea dosarelor de candidatură care cuprind:
 • CV-europass- semnat si datat
 • Diplome studii (în copie )+ORIGINALUL
 • Certificate nastere/si căsătorie , C.I. +ORIGINALUL
 • Scrisoare motivațională.
 • Vechime minim 2 ani la data depunerii dosarului, pentru RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL – experiență dovedită prin angajare, realizată pe proiecte , realizare cereri de plată, contabilitate primară, etc.
In ziua sustinerii concursului de angajare se vor analiza documentele ORIGINALE , cu documentele depuse în copie la dosarul de angajare . Astfel diplomele si certificatele in ORIGNAL vor insoti candidatii la proba interviului. DOSARELE INCOMPLETE SAU NECONFORME NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE! Comisia va verifica si evalua dosarele depuse. BENEFICII:
 • mediu de lucru modern;
 • echipă tânără și dinamică
 • perspective de dezvoltare profesională
 • posibilități de deplasări în țară și străinătate
 • participare la evenimente, cursuri organizate de GAL
INFORMATII SUPLIMENTARE : site-ul www.galsomestransilvan.ro. Detalii e-mail galsomestransilvan@yahoo.com Reprezinta un avantaj pt nivelul de experienta de minim 2 ani demonstrat. Tematica pentru examenul teoretic RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL :
 1. Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL SOMEŞ TRANSILVAN 2014-2020 de pe site-ul : www.galsomestransilvan.ro
 2. PNDR 2014-2020
 3. Management de proiect
 4. Ghidul masurii 19.4 –de pe site-ul www.afir.ro
 5. Procedura de lucru 19.4 de pe site-ul www.afir.ro Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4
Cerințe obligatorii:
 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licentă in domeniul financiar.
 • Diplomele de specialitate in domeniile managementului proiectului, dezvoltare rurala, achizitii publice, diplome care corespund cerintelor postului vor fi punctate suplimentar cu cate 5 pct fiecare.

ANUNT DE ANGAJARE decembrie