COOPERARE

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Cooperarea este considerată ”parte integrantă a strategiei de dezvoltare locală, nu ca un simplu element suplimentar la acesta din urmă, cooperarea este un mod de a mări orizontul local și de a îmbunătăți strategiile locale”. Cu aceste câteva cuvinte –Ghidul pentru punerea în practica a măsurii de cooperare din cadrul axei Leader a programelor de dezvoltare rurală 2007/ 2013- încadrează logica proiectelor de cooperare care constituie, prin urmare, un adaos semnificativ la strategia de dezvoltare locală, în scopul de a reda exhaustivitatea, expansiunea teritorială, o mai mare capacitate de comparaţie și de schimb de experiențe importante cu alte teritorii GAL. Proiectele de cooperare reprezintă o parte din întregul segment al planului de dezvoltare locală, prin care Gal-urile pot construi o cale de integrare a teritoriului, trasând linii de dezvoltare comună. În cadrul planului de dezvoltare locală a Asociației GAL Someș Transilvan, s-a prevăzut implementarea unui proiect de cooperare la nivel național. Drept urmare acest proiect s-a elaborat în prima parte a anului 2014, contractul de finanțare fiind semnat de responsabilul legal al proiectului Cărhaț Aurel Emil la începutul lunii Septembrie a anului curent.