Sesiunea I – mai 2017

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

ERATA

Clarificări

ConsultaÈ›i minuta întălnirii de lucru CONDIÈšII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR cu privire la proiectele POCU prin care vor fi asigurată operaÈ›ionalizarea proiectelor hard de infrastructură socială finanÈ›ate prin GAL: Minută întâlnire de lucru în vederea clarificării anumitor aspecte privind definitivarea Ghidului Solicitantului – CONDIÈšII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR
publicat: 15.05.2017

GS_M3_Dezvoltarea-infrastructurii-sociale

Cerere Finantare – M3_6B

Acord de parteneriat model

Fisa de verificare M3_6B

Procedura M3 luna Mai 2017    

APEL DE SELIECTIE 1/2017 – Data publicării: 24.05.2017

Data lansării apelului de selecție: 24.05.2017 Măsura M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale Beneficiari eligibili:
  • Autorități publice locale È™i asociaÈ›iile acestora (ADI-uri)
  • Societatea civilă – Organizatii Non-Guvernamentale.
  • InstituÈ›ii de cult.
  • GAL, în cazul în care niciun alt solicitant nu-È™i manifestă interesul È™i se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese (începând cu al doilea apel de selecÈ›ie lansat dacă este cazul)
Fonduri disponibile: 100.000 Euro Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 Euro Data limită de primire a proiectelor: 31.08.2017 Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL SomeÈ™ Transilvan, din loc. BonÈ›ida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 InformaÈ›iile detaliate privind accesarea È™i derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL SomeÈ™ Transilvan.   Date de contact: AsociaÈ›ia GAL SomeÈ™ Transilvan Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. BonÈ›ida, Jud. Cluj. Tel: 0264 262 003 e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com site: www.galsomestransilvan.ro