MASURA 41.143

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
 

Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori

    Facilitarea accesului la serviciile de consiliere și consultanță a beneficiarilor măsurii de semisubzistență pentru a așigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale. Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea cererilor pentru a beneficia de măsuri de dezvoltare rurală în special pentru tinerii fermieri, fermele de semi-subzistență și fermierii care aplică pentru măsurile de agro-mediu, precum și persoanele fizice ce aplică pentru măsura 221.

    Consiliere și consultanță privind respectarea bunelor practici agricole și de mediu și cerințele obligatorii în materie de gestiune prevăzute în articolele 4 și 5 și anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politicii agricole comune și de stabilire a unor scheme de sprijin pentru agricultori.

    Majoritatea fermierilor nu sunt suficient de pregătiți să îndeplinească condițiile de ecocondiționalitate, de accesare a plăților directe și/sau a sprijinul financiar disponibil producătorilor agricoli prin intermediul organizațiilor comune de piață, prin măsurile de sprijin pentru dezvoltare rurală, precum și pentru respectarea standardelor comunitare privind calitatea alimentelor, diverșificarea activităților în ferme, protejarea mediului înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor și a normelor sanitarveterinare și fitosanitare, de igiena și siguranță profesională.

Scopul măsurii este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de consiliere și consultanță în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor generale ale activității acestora.

Obiectivul acestei măsuri este îmbunătățirea competitivității sectorului agricol prin

ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploatațiilor lor având ca rezultat creșterea performanței acestora.

În teritoriu există multe ferme mici de semi-subzistență care au acces limitat la servicii de consultanță și întâmpină greutăți în accesarea fondurilor. Totodată capacitatatea de management și dezvoltare a exploatațiilor este redusă datorită lipsei serviciilor de cosnultanță specifică. O nevoie concretă este crearea unui serviciu de consultanță adrestă acestor categorii de beneficiari pentru eficientizarea exploataților agricole.

Beneficiarii măsurii:

  •   Beneficiarii direcÈ›i ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere È™i consultanță respectiv entități publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare È™i de selecÈ›ie.
  •   Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii.

Finanțare :

  •   Ajutorul public (FEADR + contribuÈ›ie publică naÈ›ională) :100%

criterii de selectie

Fisa Masurii 143

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_41_versiunea_05_din_iulie_2013

Manual_Procedura_M41_Versiunea05_28.06.2013

Formulare_M41_Versiunea05_28.06.2013

Formular 8 Declaratie de exclusivitate si disponibilitate

Formular 7 CURRICULUM VITAE

Formular 6 LISTA EXPERTILOR CHEIE