LANSARE PROIECT

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

GAL SOMEȘ TRANSILVAN LANSEAZĂ PROIECTUL ”FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIRE DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUI”

Vă aducem la cunoştinţă că, vineri (30 martie) a avut loc lansarea oficială al Programului LEADER in teritoriu , de către Asociația Grupul de Acțiune Local  SOMEŞ TRANSILVAN, program  care  face parte din F.E.A.D.R.

Asociația Grupul de Acțiune Local Someș Transilvan cu sediul in loc. Bonțida,  promoveaza proiectul “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare: C4312011061370505, încheiat la data de 30.01.2012  cu o valoarea 2.357.248,95 lei .

Obiectivul proiectului este implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Microregiunea Someș Transilvan.

GAL Someș Transilvan este o asociație non-profit, care reunește în componența sa 99 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ.Teritoriul GAL-ului este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul Cluj,  în partea estică a municipiului Cluj-Napoca şi cuprinde partea nord- estică a acestuia la interferenţa a două mari unităţi de relief: Podişul Someşan, în vest şi Câmpia Transilvania, în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Someşul Mic. Este format din 14 comune: Aluniş , ApahidaBonţida, Borşa, Bobâlna, Corneşti, Dăbâca, Jucu, IclodMintiu-Gherlii,  Recea-Cristur,  Vultureni,  Sic   și comuna   Gîrbou – din județul Sălaj care cuprind 84 de sate.

Prin programul LEADER vor putea fi finanțate aproximativ 180 de mici proiecte, cu un plafon maxim de 200.000 euro, valoare nerambursabilă, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriului Someș Transilvan.Proiectele care pot fi finanțate prin programul LEADER răspund următoarelor priorități strategice de dezvoltare:

– Valorificarea produselor vegetale şi animale din teritoriu

– Valorificarea resurselor locale (culturale, turistice, meşteşugăreşti)

– Îmbunătățirea calității vieții

– Stimularea acțiunilor de cooperare.

      In perioada următoare se vor elabora documentele pe baza cărora se vor aproba proiectele depuse la sediul GAL, iar estimativ din vară se vor lansa primele licitații de proiecte. Astfel , cu ocazia acestui eveniment, GAL SOMEȘ TRANSILVAN îndeamnă potențialii beneficiari să solicite informatii și să înceapă să își pregătească proiectele .

       Lansarea proiectului a avut loc în Sala de Conferinţe din incinta Castelului Banffy din localitatea  Bonţida, comuna Bonţida, judeţul Cluj în prezenţa preşedintelui Asociația Grupul de Acțiune Local  SOMEŞ TRANSILVAN, domnul Aurel Emil Cărhaţ şi al partenerilor. Am fost onoraţi de prezenţa Dl.Dragoș Tomoiaga-   U.S.R.  a  R.N.D.R. NORD-VEST și a Conf. Dr. Felix Arion- U.S.A.M.V  Cluj-Napoca,

Cu mulţumiri anticipate

Preşedinte Aurel Emil Cărhaţ

Primarul Comunei Bonţida

Persoana de contact:

Manager GAL: MUREȘAN Irina Rodica

Tel/fax: 0264/262259

prescurtari :

GAL= Grup de Actiune Locala

USR RNDR =Unitatea de Sprijijn a Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala

PNDR = Planul National de Dezvoltare Local

FEADR = Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala