Informatii utile

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Activitatea 4. Managementul proiectului: Întâlnirile echipei proiectului

 ÎN CADRUL ULTIMEI ÎNTÂLNIRE DE MANAGEMENT A PROIECTULUI S-AU STABILIT URMĂTOARELE TERMENE DE RESPECTAT :

05 martie- depunere GRAFIC modificat la OJFIR, pentru aprobare

15 martie –depunere nota explicativa cu dosarul de modificare a proiectului de cooperare

15 martie – transmitere date generale GAL +HARTA GAL (pt.retetar)

30 martie – transmitere detalii retete ingrediente + procedeu +foto

30 martie- Partenerii proiectului vor avea depus la OJ Raportul intermediar

15 aprilie – Partenerii proiecctului vor  avea depus deja DOSARUL DE PLATA (in termen de 15 zile de la aprobarea

Raportului intermediar )

30 aprilie – identificare locatie Târg- pe teritoriului GAL SOMEȘ TRANSILVAN

20 mai – lista persoanelor participante la Târg – producători locali

15 mai- identificare locatie cazare participanti la Târg- GAL SOMES TRANSILVAN

PROPUNERE legată de TÂRG:

TÂRG : sâmbătă  07  Iunie 2015 pe teritoriul GAL Someș Transilvan

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

Cooperarea înseamnă mai mult decât includerea într-o rețea. Prin acțiunea de cooperare, Grupurile de Acțiune Locală sunt încurajate și sprijinite să întreprindă o acțiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară și care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o țară terță.

Prin intermediul Măsurii 421 se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între GAL și alte grupuri/ parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei III conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa IV din FEP) și recunoscute de statul membru.

În cadrul LEADER sunt posibile două tipuri de cooperare:

· cooperare interteritorială: cooperarea între diverse zone rurale din același stat membru. Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER și este, de asemenea, deschisă altor grupuri locale care utilizează aceeași abordare participativă;

· cooperarea transnațională: cooperarea între grupuri LEADER din cel puțin două state membre sau între grupuri din țări terțe care au o abordare similară.

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acțiuni comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axele I, II și III) aleFEADR. Acțiunile comune pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal) sau lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun, precum şi acţiuni de instruire.

De asemenea, sunt eligibile costuri ocazionate de pregătirea proiectului.

Funcționarea unei structuri comune este considerată cea mai integrată formă de cooperare.

Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:

· Grupurile de Acțiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare acțiuni de cooperare. În acest caz, criteriile deeligibilitate și selecție vor fi elaborate și aplicate de GAL și incluse în strategia de dezvoltare locală.

· AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevăzut aceste acțiuni în strategia lor de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecție vor fi elaborate de Autoritatea de Management.

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_pndr_2007_2013_axa_iv_leader_masura_421_implementarea_proiectelor_de_cooperare Alte linkuri utile:

http://www.apdrp.ro

http://www.madr.ro/ro/

http://leader-romania.ro