Masura 41.123

Printeaza Pagina Printeaza Pagina

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

În teritoriu un punct important pentru dezvoltare este reprezentat de produsele locale existente sau potențiale. Fiind un teritoriu unde agricultura este preponderentă în primul rând ne axăm pe crearea de noi produse agro-alimentare cu o valoare adăugată mai mare care poate aduce venituri populației.

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea investiției corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime:

 •   Dezvoltarea de noi produse, procese și tehnologii – acțiuni inovative
 •   Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile,
 •   Adaptarea la cerințelor pieței, în funcție de resursele locale precum și deschiderea de noi oportunități de piață,
 •   Promovarea investițiilor pentru respectarea standardelor comunitare,
 •   Creșterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar,
 •   Creșterea numărului de locuri de muncă.

Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a altor factori de producție. Sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole.

Proiectele care vor fi sprijinite prin această măsură vor promova acele practici tradiționale de procesare și prelucrare a produselor agricole și forestiere care sunt specifice zonei. Inovativitatea este un principiu de bază a programului astfel vor fi sprijinite acele proiecte care introduc produse, procese, tehnologii și metode de marketing noi.

Beneficiarii măsurii:

 • Micro – întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii
 •   Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
 •   Asociaţii familiale
 •   Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
 •   Grup de producători
 •  ONG
Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională): 50%

Criterii de selecție măsura 123

Documente:

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_iunie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_iunie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_-_octombrie_2012

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FIŞA_MĂSURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate(1)

Anexa_10_-_DECLARTIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea__depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011_898_UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural