M6/2B INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
05.03.2018
Toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este “conform”.”

Instructiuni plata M6_2B

Tipizate:

Anexa Formularul AP 1.1

AP 1.2.1 Declaratie de venituri -sprijin

AP 1.3 Rap executie

AP_0.1_declaratie_de_esalonare

AP_1.1_cerere_de_plata_transa_2

AP_1.1_cerere_de_plata_transa_1

FormAP_1.2.2_TabelSO

FormAP_1.4