EVENIMENTE 2012 – 2015

Printeaza Pagina Printeaza Pagina
2015

FILMELE DE PREZENTARE A REZULTATELOR OBȚINUTE DE

ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN

Vă prezentăm cele 2 filme de prezentare a rezultatelor obtinute de Asociația GAL Someș Transilvan  in implementarea proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2. Pentru vizualizare vă rugăm să dați click pe poze.

Adunarea generală a asociației și ședință de informare

În data de 28 Octombrie, 2015, Adunarea Generală a asociației s-a întrunit în comuna Jucu pentru discutarea retrospectivei activității GAL în perioada 2012 – 2015. Tot în acest cadru s-a organizat și o ședință  de informare cu privire la rezultatele obtinute de Asociația GAL Someș Transilvan  in implementarea proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2. Pe această cale Asociația GAL Someș Transilvan prin echipa administrativă a mulțumit tuturor partenerilor și beneficiarilor pentru colaborarea excelentă și rezultatele pozitive obținute în primul exercițiu LEADER în teritoriul Someș Transilvan și România.

EVENIMENT DE PROMOVARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOMEȘ TRANSILVAN

EDIȚIA A IV – A

CURTEA CASTELULUI BANFFY, BONȚIDA – 29 -30 AUGUST 2015

În zilele de 29 și 30 August 2015, concomitant cu zilele Barock – zilele castelului Banffy, s-a organizat cea de-a 4 ediție a evenimentului de promovare a strategiei de dezvoltare locală prin organizarea târgului de produse locale Someș Transilvan. Acest eveniment s-a desfășurat în parteneriat cu Fundația Transilvania Trust care a organizat în aceiași perioada Zilele Castelului Banffy. La acest eveniment au participat producători locali din teritoriul Someș Transilvan, respectiv din comunele Apahida, Aluniș, Bonțida, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni din județul Cluj și comuna Gârbou din județul Sălaj care au expus produse locale tradiționale. În ziua de Duminica 30.08.2015 s-a organizat o ședință de informare cu privire la rezultatele obținute de Asociația GAL Someș Transilvan din anul 2012 până în prezent, rezultate vizibile prin numărul de proiecte finanțate și gradul de absorție ridicat. La această ședință au participat beneficiarii proiectelor finanțate prin fondurile LEADER, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale partenere în cadrul grupului de acțiune locală.

Conferința PNDR 2020

24.07.2015 

În data de 24.07.2015 la căminul cultural Apahida a avut loc Conferința PNDR 2020 – ”Experințe personale în accesarea fondurilor europene nerambursabile”. La aceasta conferință au participat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Daniel Constantin, secretarul de stat George Turtoi, directorii generali, regionali și locali ai Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale, primarul comunei Apahida – Fati Grigore și președintele asociației GAL Someș Transilvan – Cărhaț Aurel Emil. Totodată în sală au fost prezenți numeroși producători locali din teritoriul Someș Transilvan, dar și reprezentații cooperativelor agricole ”Lunca Someșului Mic” și ”Miere de câmpie”. Discuțiile avute cu ministrul Daniel Constantin s-au axat pe tematica Mediului rural românesc în contextul european, respectiv pe înțelegerea noului mecanism de accesare a fondurilor europene destinate dezvoltării sectorului agricol și sprijinirea fermierilor. În cadrul acestei întâlniri managerul asociației GAL Someș Transilvan – Mureșan Irina Rodica a prezentat stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală Someș Transilvan, respectiv nivelul de absorție al fondurilor europene prin intermediul axei LEADER. La finalul conferinței ministrul Daniel Constantin a vizitat standurile producătorilor locali și a discutat personal cu aceștia. Mai multe poze de la conferință gasiți aici. 

Târgul ”Veselia fructelor și legumelor”

07.06.2015

 În data de 07.06.2015 a avut loc târgul ”Veselia fructelor și legumelor”, organizat în cadrul proiectului cu același nume, implementat de Asociația GAL Someș Transilvan, împreună cu partenerii GAl Câmpia Transilvaniei, GAL Ecoul Câmpiei Buzăului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului. Evenimentul a avut loc în comuna Bonțida, în zona căminului cultural, fiind prezenți producători locali din teritoriile GAL-urilor menționate, care și-au prezentat produsele tradiționale din legume și fructe. Printre participanți s-a remarca cooperativa agricolă ”Lunca Someșului Mic”, care cuprinde producători locali de legume fructe din comunele Apahida și Jucu și care participă activ la toate evenimentele organizate de asociația GAL Someș Transilvan. În cadrul evenimentului s-a organizat și o conferință de presă la care au participat peste 50 de persoane, alături de domnul director adjunct al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Bota Dorin si expertul Șaitiș Elena. În cadrul acestei conferințe au luat cuvântul pe rând președintele asociației GAL Someș Transilvan – Cărhaț Aurel Emil, managerul Mureșan Irina Rodica și reprezentanții GAL-urilor partenere. Totodată în cadrul evenimentului am primit vizita doamnei director AFIR – Maier Mariana. La eveniment au participat peste 500 de persoane, care s-au aratat entuziasmati de organizarea acestui targ, respectiv de retetarul care cuprinde cele mai gustoase retete traditionale din fructe și legume.

Mai multe poze de la acest eveniment gasiti aici !

 

Participare în cadrul Grupului de lucru Leader –  Nevoile spațiului românesc din perspectiva ONG-urilor implicate în dezvoltarea rurală

Sibiu 18.05 – 19.05.2015

În perioada 18.05. – 19.05.2015 s-a participat la grupul de lucru LEADER intitulat: Nevoile spațiului românesc din perspectiva ONG-urilor implicate în dezvoltarea rurală, organizat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală la Sibiu. În cadrul acestui seminar de lucru a participat și președintele Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL) din România care a subliniat importanța ONG-urilor în spațiul rural, respectiv necesitatea implicării active ale acestora în vederea asigurării dezvoltării spațiului rural și apropierea acestuia de nivelul european occidental.

                                                    

Sedinta de informare privind rezultatele obtinute de Asociatia GAL Somes Transilvan

28.04.2015

         În data de 28.04.2015  s-a organizat ședința de informare cu privire la rezultatele obținute până în prezent de asociația GAL Someș Transilvan. Această ședință a avut loc în localitatea Jucu, fiind prezenți atât persoane interesate, cât și reprezentanți  ai autorităților locale (primarii comunelor partenere) cât și reprezentanți ai Coniliului Județean Cluj. Totodată la această ședință a participat și dl. Dorin Bota – directorul adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Discuțiile principale avute loc în cadrul acestei ședințe au vizat prezentarea stadiului planului de finanțare al asociației, respectiv a gradului de implementare a strategiei de dezvoltare rurală aferente teritoriului Someș Transilvan. Totodată s-au prezentat indicatorii realizați în cadrul strategiei, cel mai important fiind crearea a 40 de locuri noi de muncă prin intermediul celor 57 de proiecte finanțate până în prezent de către Asociația GAL Someș Transilvan. Luand in considerare gradul de implementare al strategiei, respectiv fondurile alocate proiectelor, asociatia GAL Somes Transilvan se situeaza pe primul loc in judetul Cluj, respectiv in regiunea de Nord-Vest.

            În cadrul acestei ședințe s-au adus în discuție și posibilitățile existente în prezent în vederea continuării abordării LEADER în teritoriul Someș Transilvan prin elaborarea unui proiect în cadrul sub-măsurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală. Prin acest proiect se dorește obținerea de sprijin financiar în vederea demarării acțiunilor de animare a teritoriului, respectiv de elaborare a noii strategii de dezvoltare a teritoriului Someș Transilvan pentru perioada 2014 – 2020.

Participare la seminarul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR) – Dezvoltarea economiei locale prin lanțuri alimentare scurte și branding teritorial

26.03.2015 – 27.03.2015

              În perioada 26.03.2015 – 27.03.2015 s-a participat la seminarul Dezvoltarea economiei rurale prin lanțuri alimentare scurte și branding teritorial organizat de Rețeaua națională pentru dezvoltare rurală (RNDR) la pensiunea Popasul din deal în localitatea Ocna Șugatag, județul Maramureș. În cadrul acestui seminar s-au discutat aspecte privind realizarea de fișe tehnice pentru demararea activităților inovative din cadrul noului exercițiu Leader 2014 – 2020. Astfel s-au pus bazele unei idei comune de a integra în cadrul strategiilor de dezvoltare rurală activități și surse de finanțare pentru dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte (vânzarea de la productor la cumpărător, directă fără intermediere), respectiv realizarea primelor proiecte de tipul ”Coșul Țărănesc” în România. Totodată s-a discutat despre dezvoltarea conceptului de brand teritorial și necesitatea dezoltării acestui concept pentru păstrarea identității culturale a teritoriilor GAL .

ÎNTÂLNIREA ECHIPELOR DE PROIECT ”VESELIA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR” ÎN CADRUL SEMINARULUI VALORIFICAREA PRODUSELOR LOCALE

 27.02 – 01.03.2015

          În perioada 27.02 – 01.03.2015 a avut loc cea de-a doua întâlnire a echipelor de proiect în cadrul proiectului ”Veselia fructelor și a legumelor” în localitatea Măgura, județul Buzău, organizatorul acestei întâlniri fiind Asociația GAL Colinele Buzăului. La această întâlnire s-au discutat mai multe aspecte de organizare și administrative privind implementarea acestui proiect, respectiv stabilirea termenilor viitori ai activităților. Astfel s-au evaluat cele doua seminarii de instruire organizate în cadrul Activității de Instruire, respectiv s-au planificat activitățile de organizare a Târgului Veselia Fructelor si a Legumelor, realizarea publicației comune (rețetar) și activitățile de management viitoare.

         S-a stabilit de comun acord ca , conferintă de promovare/expoziție  a produselor locale, să se organizeze în ultima saptamână din luna MAI 2015 (sâmbătă 30 mai ). Se consideră necesar ca persoanele interesate să participe la acest târg din partea partenerilor de proiect să ajungă în teritoriul GAL SOMEȘ TRANSILVAN în data de 29 mai seara, evenimentul va începe sâmbătă 30 mai 2015 de dimineața de la orele 10,00 și se va incheia seara la orele 18,00.

        Publicația comună constă într-un rețetar care va cuprinde rețete tradiționale din cadrul celor 5 GAL-uri partenere. Această publicație se va finaliza de tipărit înainte de evenimentul de informare ,,Târgul Veselia Fructelor și Legumelor , de la sfârșitul lunii mai 2015, când acest rețetar se va distribui gratuit persoanelor participante.

       În ceea ce privesc activitățile de management al proiectului acestea se vor desfășura conform unui grafic de activități ce va fi depus spre aprobare în luna Martie. Prin proiectul de cooperare, echipele de proiect ale partenerilor reușesc să dobândească noi aptitudini și cunoștințe legate de cooperare și își vor îmbogăți cunoștințele cu noi idei și aptitudini de cooperare și colaborare, dezvoltându-si abilitățile de muncă în echipă.

Mai multe detalii privind proiectul și activitățile acestuia găsiți la secțiunea COOPERARE 

EVENIMENTUL DE INFORMARE PRIVIND PROIECTUL FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ, DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUI 

15.01.2015

          Asociația  GAL Someș Transilvan a organizat în data de 15.01.2015 Evenimentul de Informare privind proiectul Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului, în localitatea Jucu. La acest eveniment au participat beneficiarii proiectelor depuse în cadrul GAL Someș Transilvan, lideri locali, dar și doamna director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) – Maier Mariana, însoțită de Hossu Gelu – șef serviciu în cadrul aceleiași instituții.

         În cadrul acestui eveniment s-a prezentat stadiul actual al implementării proiectului mai sus menționat, respectiv succesul înregistrat de Asociația GAL Someș Transilvan începând din anul 2012 până în prezent (perioadă în care a sprijinit finanțarea a 59 de proiecte). Totodată s-a făcut o retrospectivă a activității desfășurate pe parcursul anului 2014 în vederea sprijinirii dezvoltării locale, organizarea unor cursuri de instruire adresate liderilor locali și personalului GAL, cât și a unor evenimente de promovare a strategiei de dezvoltare locală Someș Transilvan. Printre acestea s-a amintit și proiectul de cooperare ce se află în implementare și care urmează a fi finalizat pe parcursul anului curent.                
2014

SEMINAR DE INSTRUIRE ORGANIZAT DE ASOCIATIA GAL SOMES TRANSILVAN – MARKETING, VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE SI CRESTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR LOCALE

24.11 – 25.11.2014

                 În luna Noiembrie s-au demarat activitățile în  cadrul proiectului Veselia Fructelor și Legumelor, respectiv primele activități propuse – Seminar de instruire. Acestea s-au organizat în perioada 24 – 25 Noiembrie 2014, la Pensiunea Sovirag din comuna Sic, județul Cluj, participând câte 20 de fermieri din teritoriile celor 5 GAL-uri partenere (GAL Someș Transilvan, GAL Câmpia Transilvaniei, GAL Valea Buzăului, GAL Colinele Buzăului și GAL Ecoul Campiei Buzaului). Cursurile de instruire organizate în comuna Sic au avut ca tematică Marketing, valorificarea produselor locale și creșterea valorii adăugate a produselor locale. Asociatia GAL Somes Transilvan a fost organizatorul acestor cursuri si gazda pentru cei 80 de fermieri participanti din cadrul teritoriilor GAL-urilor partenere. La aceste cursuri am primit si vizita domnului Hossu Gelu – sef serviciu si a domnei Saitis Elena – expert, din partea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Oficiul Cluj.

 

PARTICIPAREA ASOCIATIEI GAL SOMES TRANSILVAN LA INTALNIRILE EUROPENE DIN TRANSILVANIA “RURALITATE SI INOVATII” SI CONFERINTA INTERNATIONALA GREENWAYS

           Asociația GAL Someș Transilvan a participat în luna Octombrie la Întâlnirile Europene din Transilvania ”Ruralitate și inovații” organizate prin intermediul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și la Conferința Internațională Greeways, din Lublin, Polonia, prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală. Aceste participări au avut scopul de a întări legăturile dintre GAL-urile naționale și cele europene, și de a dezvolta idei inovative pentru dezvoltarea rurală. Totodată în cadrul participării la conferința Greenways s-au discutat posibilitățile de implementare a unor proiecte locale de conservare a mediului și dezvoltare durabilă în contextul dezvoltării proiectelor ”Drumuri verzi” la nivelul Europei de Est.

 

VIZITĂ LA GAL APPENNINO BOLOGNESE (ITALIA) –http://www.bolognappennino.it/en – IN CADRUL SEMINARULUI GAL = DEZVOLTARE RURALĂ, DURABILĂ ȘI INOVATIVĂ, PRIN REȚEAUA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ 

10.09 – 14.09.2014   

          Asociația GAL Someș Transilvan a organizat în perioada 10.09 – 14.09.2014 o vizită în regiunea Emilia Romagna, la GAL Appeninno Bolognese, prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală. Scopul acestei vizite a constat în realizarea unui schimb de experiență și de bune practici, între GAL Someș Transilvan și Gal Appeninno Bolognese, având ca rezultate anticipate preluarea unor modele de bună practică în implementarea programului LEADER, crearea de structuri asociative de tip public privat și încheierea unui acord de parteneriat în vederea realizării unor proiecte de cooperare transfrontaliere în viitorul program LEADER 2014 – 2020. De asemenea s-a participat la seminarul GAL= Dezvoltare rurală, durabilă și inovativă, organizat în comun de cele două GAL-uri, la care s-au discutat activitățile desfășurate în actualul exercițiu al programului LEADER, s-au prezentat proiectele de succes și bune practici, și planurile de viitor privind dezvoltarea rurală prin intermediul GAL-urilor.

Dintre obiectivele vizitate în această perioadă amintim:
 • Zola Predosa: întâlnire cu președintele si cu directorul GAL-ului Appennino Bolognese  – prezentare proiecte realizate prin PROGRAMUL LEADER;
 • Punto del Gusto della Strada dei Vini e dei Sapori  (Punctul Gustului de pe Strada Vinurilor și a Gusturilor)  –    prezentarea activității Gal-ului  Appennino Bolognese;
 • LACME – cooperativă agricolă înfințată în 1950, bazată pe parteneriat public privat, cu activitate principală în producție de grâu, biogaz și legume, prezentarea unui model de succes în susținerea longevității unei activități agricole;
 • Castelfanco Emilia – vizită la Institutul Agrar (Scoală/produse lactate): parmiggiano reggiano, fructe și legume, și produse din zona de munte;
 • Muzeul Spelamberto: vizita la muzeul oțetului balsamic tradițional;
 •  Vinoteca Dozza – proiect realizat prin parteneriat public privat, într-un castel aflat in proprietatea regiunii și cooperativa producătorilor de vin pentru promovarea și vânzarea vinurilor locale;
 • Osteria Enoteca Ca’ de Bè – Restaurant tradițional realizat în proiect  parteneriat public-privat – prezentarea activității GAL-ului  Appennino Bolognese  pentru perioada viitoare de programare  și prezentarea  GAL SOMEȘ TRANSILVAN  (a proiectului finanțat prin LEADER – măsura 431.2, și acțiunile viitoare prevăzute până la finalizarea proiectului).
          

EVENIMENT DE PROMOVARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOMEȘ TRANSILVAN

EDIȚIA A III – A

CURTEA CASTELULUI BANFFY, BONȚIDA – 30 -31 AUGUST 2014

               Asociația  GAL Someș Transilvan a organizat în zilele de Sâmbătă 30 August și Duminică 31 August 2014, în curtea Castelului Banffy, din localitatea Bonțida, județul Cluj cea de a –III – a Ediție a Evenimentului de Promovare a Planului de Dezvoltare Locală Someș Transilvan, Acest eveniment s-a desfășurat în parteneriat cu Fundația Transilvania Trust care a organizat în aceiași perioada Zilele Castelului Banffy. La acest eveniment au participat producători locali din teritoriul Someș Transilvan, respectiv din comunele Apahida, Aluniș, Bonțida, Borșa, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni din județul Cluj și comuna Gârbou din județul Sălaj care au expus produse locale tradiționale.

                 În ziua de Duminica 31.08.2014 s-a organizat conferința ”Fii Leader în GAL Someș”, la care au participat primarii comunelor Dăbâca – Petrindean Valer, Jucu – Pojar Ioan Dorel, Iclod – Pîrțoc Emil și Bonțida – Cărhaț Aurel Emil (Președintele Asociației GAL Someș Transilvan), alături de directorul Oficiului Județean Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) – Maier Mariana și directorul Fundației Civitas pentru Societate Civilă – Balogh Marton. În cadrul acestei conferințe s-a prezentat stadiul implementării planului de dezvoltare locală Someș Transilvan, activitățile derulate în cadrul asociației și activitățile viitoare ce se vor demara pentru implementarea cu succes al acestui plan de dezvoltare.

Pentru a vizualiza pozele din cadrul acestui eveniment vă rugăm accesați linkul de mai jos:

https://www.facebook.com/gal.somestransilvan.7/photos_albums

Participare la prima editie a Fiii comunei Jucu – 27.07.2014

În perioada 26.07 – 27.07.2014 s-au organizat prima editie a evenimentului ce se doreste a fi anual-Fiii comunei Jucu. La acest eveniment au participat numeroase oficialitati, printre care îi amintim pe primarul municipiului Cluj Napoca – Emil Boc, eurodeputatul Daniel Buda, senatorul Alin Tise, primarul comunei Bontida si presedintele asociatiei GAL Somes Transilvan – Emil Aurel Cărhaț, avându-l ca gazdă pe primarul comunei Jucu – Ioan Pojar. Fiind un eveniment cultural au participat Ansamblul din Bonţida, Ansamblul „Jucu Someşan”, Ansamblul „Datini Someşene”, Dansatorii din Vişea, soliştii Dolfina Aşchilean, Maria Marcu, Traian Ilea şi Valeria Codorean, Ana Ilca Mureşan şi renumitul taragotist Dumitru Fărcaş. Tot în cadrul programului artistic, CJCPCT Cluj a organizat, pe durata a două ore,  un recital susţinut de cel mai longeviv ansamblu folcloric al Clujului,  „Rapsodia Someşeană” – instructori coregrafi sunt Ilie Lung şi Pop Victor, iar dirijor – Alexandru Tămaş.       

Întâlnire tematică – Măsura 41.112 Instalarea tinerilor fermieri – 25.07.2014

 Asociatia GAL Somes Transilvan a organizat în data de 25.07.2014 la Han Km 17, comuna Jucu, o intalnire tematica avand ca subiect masura activa in cadrul GAL – 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri. In cadrul acestei intalniri s-au discutat conditiile de accesare si implementare a unui proiect realizat in cadrul acestei masuri, dar si posibilitati viitoare de finantare existente atat in cadrul GAL cat si la nivelul AFIR (Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale). Printre participanti s-au numarat directorul adjunct Bota Dorin si expertul Saitis Elena din cadrul OJFIR CLUJ (Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale), dar si numerosi tineri fermieri interesati de accesarea fondurilor disponibile prin aceasta masura si prin masurile ce se preconizeaza a fi lansate.

                   

Participare la Zilele comunei Cornesti – 06.07.2014

Localnicii din Corneşti au fost Duminică 06.07.2014, în sărbătoare, cu prilejul celei de-a doua ediţii a Zilei comunei clujene la care au participat si 3 angajați ai asociației GAL Someș Transilvan la invitația primarului comunei Cornești – dl Julean Dorel. 

În cadrul evenimentului a fost inaugurat Centrul de pompieri din localitate, care a primit o autospecială donată în baza unui parteneriat româno-elveţian. La manifestare au participat, de altfel, şi ambasadorul Elvetiei la Bucureşti, Jean Hubert Lebet si vicepreședintele consiliului județean Cluj – Ioan Oleleu. Printre participanți s-au remarcat reprezentanți ai comunelor Aluniș, Bobîlna și Recea Cristur, printre care și primarul comunei Aluniș – dl Sav Mihai. Din cadrul asociatiei GAL Somes Transilvan au participat managerul si responsabilii cu animarea teritoriului care au oferit celor interesati informatii privind activitatea desfasurata in cadrul GAL si materiale informative.

Ședință de informare privind stadiu implementării strategiei de dezvoltare locală – 26.06.2014

În data de 26.06.2014 a avut loc o ședință de informare cu privire la stadiul implementării strategiei de dezvoltare locală a asociației GAL Someș Transilvan, activitățile desfășurate și fondurile rămase disponibile. Această ședință a avut loc la Han KM 17 in localitatea Jucu.                                                              

GAL Somes Transilvan la Agricultura – realități și perspective pe AgroTV – 18.05.2014

În data de 15.05.2014 am primit vizita echipei AgroTV care a realizat un interviu cu 3 dintre  angajații compartimentului administrativ ai Asociației GAL Somes Transilvan. Tema principala a interviului a vizat rolul grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea rurală a comunităților, în special rolul avut de Asociația GAL Someș Transilvan în dezvoltarea teritoriului Someș Transilvan. S-au discutat mai multe aspecte privind mecanismul de funcționare al grupului de acțiune locală, rolul avut in creșterea gradului de absorție al fondurilor europene, birocrația existentă și posibilitățile de dezvoltare a sectorului agricol prin promovarea fermierilor, a produselor locale și creșterea gradului de asociativitate între producători.

Interviul a fost difuzat în data de 18.05.2014, în cadrul emisiunii Agricultura – realități și perspective pe postul AgroTV.

        

Sedinta informativa – Adunarea Generala a Asociatiei, la Han KM 17 Jucu – 29.04.2014

În data de 29.04.2014 s-a organizat la Han Km 17, o sedinta de informare la care au participat atat beneficiari ai Asociatiei GAL Somes Transilvan, cat si membrii ai adunarii generale a asociatiei, avand pe agenda de discutie: – prezentarea raportului de activitate al Asociatiei, in primul trimestru al anului 2014;

– stadiul implementarii strategiei de dezvoltare locală a GAL, care a inclus prezentarea proiectelor contractate de APDRP, proiectelor eligibile la nivelul OJPDRP, proiectelor aflate în verificare la GAL și OJPDRP, situația proiectelor depuse în funcție de anumiți indicatori stabiliți în strategia de dezvoltare locală;

– măsurile active pentru anul 2014, fonduri disponibile ce urmează a fi alocate. La această ședință de informare au participat reprezentanți ai OJPDRP (Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit) si ai CJDR (Compartimentul  Judetean pentru Dezvoltare Rurala).    

     

Participare la Targul International pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Zootehnie – AGRARIA

Organizat in perioada 24 – 27 Aprilie 2014 si aflată la cea de-a 20-a ediţie, AGRARIA a reunit producători, importatori, distribuitori şi furnizori din mai multe sectoare de activitate care alcătuiesc tematica amplă a târgului: maşini şi echipamente agricole, echipamente şi produse pentru creşterea animalelor, seminţe, produse pentru protecţia plantelor şi alte inputuri, industrie alimentară şi ambalaje, energie regenerabilă, echipamente şi unelte pentru ferme şi gospodăria ţărănească, flori şi grădinărit, consultanţă – finanţare – asigurări pentru agricultură, dar şi instituţii publice, federaţii, asociaţii de profil şi instituţii de învăţământ-cercetare.

Totodata in cadrul evenimentului s-a organizat conferinta FNGAL  – Continuam LEADER in Romania, la care au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avandu-l in prim plan pe ministrul Daniel Constantin, reprezentanti ai asociatiilor agricole, fermieri si reprezentati ai Grupurilor de actiune locala din Romania, printre care si compartimentul administrativ al Asociatiei GAL Somes Transilvan.

Participare la conferinta Solidaritate pentru continuitate organizata de FNGAL

In perioada 26 – 28 Martie responsabilul tehnic al Asociatiei GAL Somes Transilvan a participat la conferinta Solidaritate pentru continuitate, organizata de Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania, la Sinaia. Alexandru Potor, presedintele Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala (FNGAL), a initiat o serie de consultari la nivel national – conferintele “Solidaritate pentru continuitate” – pentru a dezbate atat rezultatele aplicarii programului LEADER in perioada 2007-2013, cat si pentru a discuta principiile de acreditare si functionare ale GAL-urilor in perioada 2014-2020. Pana acum principala concluzie care s-a conturat a fost ca Grupurile de Actiune locala isi propun sa continue rezultatele din perioada 2007-2013.  Proiecte finantate prin Masura LEADER la nivel national: peste 3.000 pana la sfarsitul anului 2013, iar numarul acestora creste vertiginos.Valoarea medie a proiectelor este 41.500 de euro, iar principalii beneficiari ai finantarilor sunt fermele de familie, micii fermieri si tinerii intreprinzatori din mediul rural.

   

Participare la Conferinta Regionala PNDR 2014-2020

In contextul pregatirii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) desfasoara, in perioada februarie-aprilie 2014, o serie de 7 conferinte regionale in cadrul componentei de consultare publica si informare a partenerilor economici, sociali si de mediu. Scopul conferintelor vizeaza informarea participantilor cu privire la prioritatile Romaniei pentru PNDR 2014 – 2020 si consultarea publicului tinta in vederea asigurarii transparentei si participarii active in procesul de elaborare a noului PNDR. Prima conferinta a avut loc la Baia Mare, in 21 februarie 2014, la aceasta fiind prezenti Daniel Constantin – ministrul agriculturii, George Turtoi – secretat de stat, Mihai Herciu – director AM-PNDR, Alexandru Potor – presedintele Federatiei Nationale a GAL-urilor, si reprezentanti ai APDRP, APIA si GAL-uri din regiunea de nord-vest, printre care si un reprezentant al GAL Somes Transilvan.

In urma discutiilor avute ministrul agriculturii Daniel Constantin a anuntat ca PNDR 2014-2020 va beneficia de alocari duble privind Axa Leader – adresate GAL-urilor, comparativ cu PNDR 2007-2013, si totodata acestea vor fi sprijinite de minister in vederea desfasurarii activitatilor, declarandu-se foarte multumit de activitatea GAL-urilor pana in prezent.

O scurta inregistrare a declaratiilor ministrului o puteti accesat de pe linkul urmator https://audioboo.fm/boos/1939727-discursul-ministrului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-daniel-constantin-despre-axa-leader-si-grupurile-de-actiune-locala

                                   

PARTICIPAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV LA ACTIVITATILE RNDR Compartimentul administrativ al asociației a participat la activitățile realizate prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) la Brașov în cadrul Seminarului de dezvoltare în teritoriile GAL.

 

2013

Întâlnire informare în comuna Jucu

Activitățile din anul 2013 s-au încheiat cu o întâlnire de informare asupra rezultatelor obținute în anul 2013 cu privire la proiectul ,,Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului,, proiect implementat de Asociația GAL Someș Transilvan. Această întâlnire a avut loc la data de 19.12.2013, la pensiunea Han km 17, în localitatea Jucu, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale a celor 14 comune care compun teritoriul Someș Transilvan, reprezentanți ai APDRP, CDRJ și public interesat. La această activitate de informare s-a prezentat o  retrospectivă a anului 2013, respectiv activitățile desfășurate de Grupul de Acțiune Locală și numărul de proiecte primite și selectate. S-au prezentat de asemenea activitățile de animare, informare și promovare cât și o serie de probleme cu care asociația s-a confruntat în anul 2013. Cu prilejul acestei activități s-au discutat și activitățile viitoare ce vor fi demarate începând cu luna viitoare, respectiv apelurile de selecție viitoare și activitățile de animare.

Întâlnire tematică în comuna Apahida, sat Dezmir

 Întâlnirea tematică din Dezmir, comuna Apahida a vizat discutarea unor idei de proiecte pe măsurile active din cadrul GAL Somes Transilvan. Aceasta întâlnire a avut loc în cadrul cursurilor organizate de  Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale (ASDR Dezmir) prin proiectul ”O șansă la ocupare pentru femeile și tinerii din mediul rural!”.  Acest proiect îşi propune să ofere o şansă persoanelor din mediul rural de a se integra sau reintegra pe piaţa muncii prin furnizarea unui pachet integrat de măsuri active de ocupare (informare, consiliere, orientare profesională, mediere şi formare profesională şi instruire antreprenorială). Datorită faptului că acest proiect are grupul țintă din teritoriul Asociației GAL Someș Transilvan discuțiile s-au axat pe posibilitățile de dezvoltare a acestui teritoriu prin realizarea de proiecte generatoare de profit pe măsuri agricole și non-agricole existente în strategia de dezvoltare a locală a teritoriului GAL-ului.

         

Participare la INDAGRA 29 – 31.10.2013

  Cea de-a XVIII-a editie a Targului International de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei – INDAGRA, a fost organizat in perioada 30.10 – 03.11.2013, ROMEXPO, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania sub patronajul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Evenimentul reprezinta cea mai complexa manifestare de acest gen din Romania destinata promovarii potentialului zootehnic autohton, produselor traditionale bio, cat si a soiurilor de vin romanesti recunoscute international. Tematica sub care se desfasoara aceasta editie vizeaza reprezentanti din Romania si strainatate din domeniile:
 • Producatori si distribuitori de utilaje agricole, echipamente pentru irigatii
 • Producatori si distribuitori de seminte si material saditor, ingrasaminte, sere si solarii
 • Producatori si distribuitori de echipamente zootehnice, pentru cresterea animalelor si pasarilor, abatorizare
 • Producatori si distribuitori de produse si echipamente in domeniul horticulturii si viticulturii
 • Prestatori de servicii financiare si asigurari
 • Prestatori de servicii de consultanta si formare profesionala in domeniu
 • Proiectare si distributie de software dedicat.

La acest eveniment au participat parteneri din cadrul Asociatiei GAL Somes Transilvan, insotiti de membrii ai compartimentului administrativ. Acesti au participat atat la prezentarile utilajelor, produselor agricole cat si la conferintele organizate de Federatia Nationala a GAL-urilor din Romania si a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, conferinte cu tematica in dezvoltare rurala si viitorul axei Leader in perioada 2014-2020.

Promovarea Planului de Dezvoltare Locala – Editia II – 2013

Organizarea evenimentul de promovare a Planului de dezvoltare locală prin organizarea Târgului de produse locale a avut loc în perioada 31.08 – 01.09.2013, la castelul Banffy în Bonțida. La acest eveniment au participat producatori locali din cele 14 comune care formeaza teritoriul Somes Transilvan, dar si reprezentanti ai diferitelor institutii de la nivel local si judetean.

Participare la AGRARIA 25-28 Aprilie 2013

Cea de-a 19 ediție AGRARIA s-a desfășurat în perioada 25-28 Aprilie 2013 la Complexul Expozițional Expo Transilvania, Cluj Napoca, având pentru prima dată invitate Grupuri de Acțiune Locală din întreaga țară. La acest eveniment Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a beneficiat de un stand pentru producătorii locali din teritoriu interesați de a participa la acest eveniment. De asemenea s-a lansat o invitație către toți producătorii din teritoriu, fiind prezenți la eveniment în cadrul standului GAL-ului producători locali din comunele Bonțida, Cornești și Jucu. La acest eveniment s-au promovat apelurile de selecție active în cadrul GAL-ului și s-au oferit informații celor interesați de accesarea unor fonduri europene în teritoriul Someș Transilvan.

Caravana “PNDR vine in satul tau” alaturi de GAL Somes Transilvan 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în data de 28 februarie 2013, la Muzeul Național al Satului, campania de informare „ PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”.  Această campanie presupune derularea unui circuit național de informare a beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 ( PNDR), precum și a potențialilor beneficiari, privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR. Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia, 15 rulote expoziționale vor parcurge un traseu național în toate județele țării. Aceste caravane vor efectua săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată oferi informații și distribuii materiale informative și promoționale către cel puțin 160.000 de beneficiari PNDR (atât ai proiectelor de investiții încheiate cu APDRP, cât și ai plăților directe acordate prin APIA) și către publicul larg. Responsabilii cu animarea teritoriului au participat pe parcursul acestei caravane la întâlnirile din comune membre a teritoriului Someș Transilvan, informandu-i pe acestia cu privire la posibilitatile de finantare existente in cadrul GAL-ului. 

Informare cu privire la rezultatele obtinute dupa primul an de implementare 18.01.2013

Activitățile din anul 2013 au demarat cu o întâlnire de informare asupra rezultatelor obținute după primul an de implementare al proiectului ,,Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului,, proiect implementat de Asociația GAL Someș Transilvan. Această întâlnire a avut loc la data de 18.01.2013, la pensiunea Han km 17, în localitatea Jucu, fiind prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale a celor 14 comune care compun teritoriul Someș Transilvan, reprezentanți ai APDRP, CDRJ și public interesat. La această activitate de informare s-a prezentat o  retrospectivă a anului 2012, respectiv activitățile desfășurate de Grupul de Acțiune Locală și numărul de proiecte primite și selectate. S-au prezentat de asemenea activitățile de animare, informare și promovare cât și o serie de probleme cu care asociația s-a confruntat în anul 2012, majoritatea fiind datorate lipsei fondurilor. Cu prilejul acestei activități s-au discutat și activitățile viitoare ce vor fi demarate începând cu luna viitoare, respectiv apelurile de selecție viitoare și activitățile de animare.

 

Promovare măsura 322 L

11 octombrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a organizat în data de 10.10.2012 la Fundația Kallós Zoltán în localitatea Răscruci, comuna Bonțida, o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale din comunele componente ale teritoriului someș transilvan, organizațiile non-guvernamentale, reprezentanții instituțiilor de cult și a celor educaționale din acest teritoriu în vederea promovării apelului de selecție pe măsura 322, apel lansat la data de 1.10.2012 cu termen limită de depunere a proiectelor la data de 15.11.2012.

Eveniment comuna Buza, județul Cluj

8 octombrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan a participat în data de 07.10.2012 în comuna Buza, județul Cluj  la evenimentul de promovare a planului de dezvoltare locală a Grupului de acțiune locală Câmpia Transilvaniei, activitate din cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare  Rurală. Cu această ocazie GAL Someș Transilvan a întreprins acțiuni de promovare a planului de dezvoltare local someș transilvan și informare a potențialilor beneficiari despre posibilitățile de depunere a proiectelor în cadrul acestui teritoriu.

Pozele de la eveniment sunt disponibile aici.

Promovarea Planului de Dezvoltare Locală Someș Transilvan

30 septembrie 2012

Grupul de acțiune locală Someș Transilvan o organizat în data de 30.09.2012 o acțiune de promovare a strategiei teritoriului Someș Transilvan prin informarea cetățenilor cu privire la obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală a teritoriului. Această acțiune de promovare a vizat și mediatizarea anunțului de lansare a apelului de selecție pe măsurile 111 L și 322 L incluse în strategia de dezvoltare locală.

Mai multe fotografii de la eveniment aici!

Prima ediție a Târgului de produse locale SOMEȘ TRANSILVAN

30 septembrie 2012

Grupul de Acțiune Locală SOMEȘ TRANSILVAN și Primăria și Consiliul Local al comunelor Apahida, Bonțida, Aluniș, Bobâlna, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu-Gherlii, Recea-Cristur, Sic, Vultureni și Gârbou-jud.Sălaj au organizat în data de 30.09.2012 prima ediție a târgului de produse locale someș transilvan în localitatea Dezmir.

TÂRG DE PRODUSE LOCALE SOMEȘ TRANSILVAN

24 septembrie 2012

Grupul de Acțiune Locală SOMEȘ TRANSILVAN și Primăria și Consiliul Local al comunelor Apahida și Bonțida, Aluniș, Bobâlna, Borșa, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu-Gherlii, Recea-Cristur, Sic, Vultureni și Gârbou-jud.Sălaj vă invită să participați  la Prima ediție a TÂRGULUI DE PRODUSE LOCALE SOMEȘ TRANSILVAN.

Zilele Satului și Târg de produse locale în Comuna Sic

24 septembrie 2012

Începând de anul trecut la inițiativa Primăriei comunei Sic în luna septembrie a fiecărui an se organizează Zilele Satului. Dorindu-se să devină o tradiție, anul acesta evenimentul a fost programat pentru zilele de 22-23 septembrie.

Din partea GAL Someș Transilvan au participat la această sărbătoare populară managerul Irina Mureșan și animatorul Nemeth Attila. Cu această ocazie s-a promovat Asociația GAL Someș Transilvan și chiar s-au purtat discuții cu potențiali beneficiari. Am adresat mai multor producători invitația să participe în data de 30 septembrie la Evenimentul de Promovare a Planului de Dezvoltare Locală organizat în comuna Apahida, satul Dezmir de către Asociația GAL Someș Transilvan.

Vizita la carmangeria Cosm-Fan

30 august 2012

Azi 30.08.2012, angajații GAL însoțiți de câțiva potențiali beneficiari au efectuat o vizită la SC Cosm-Fan Carmangerie din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida. S.C. Cosm-Fan Carmangerie S.R.L. a fost înfiinţată din dorinţa celor doua familii Moldovan, tatăl şi fiul de a pune bazele unei afaceri în domeniul industrializării cărnii. Înființată în 1994, recladită total în anii 2007-2008 printr-un proiect SAPARD, astăzi societatea își desfașoară activitatea intr-un spatiu nou, tehnicizat si competitiv.

Animare

2 august 2012

În decursul lunii iulie echipa de proiect GAL Someș Transilvan a început campania de promovare a programului Leader în microregiune, demers făcând parte din acțiuniea de animare pe teritoriu. Astfel departamentul administrativ a GAL-ului s-a deplasat în cele 14 comune din microregiune, efectuând o prezentare a programului LEADER și a măsurilor în cadrul cărora se vor lansa apeluri de proiecte.

Pentru mai multe fotografii vă invităm să vizitați Albumul Foto sau pagina noastră de Facebook!

SESIUNE INFORMATIVĂ PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

03 iulie 2012

Vă aducem la cunoştinţă că, Miercuri (11 iulie 2012) orele 13:00 în comuna Sic, județul Cluj, la pensiunea Sovirag va avea loc o sesiune informativă privind Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Someș Transilvan organizată de către Asociația Grupul de Acțiune Local Someș Transilvan cu sediul in loc. Bonțida,  care promovează proiectul “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare: C4312011061370505, încheiat la data de 30.01.2012  cu o valoarea 2.357.248,95 lei.

SESIUNE DE ANIMARE A TERITORIULUI

Asociația Grupul de Acțiune Local  SOMEȘ TRANSILVAN, cu sediul în loc. Bonțida jud. Cluj, prin președinte Aurel Emil CĂRHAȚ, are  deosebita plăcere să vă invite sa participati în data de 27-06-2012, la întâlnirea de animare/informare a teritoriului, prin proiectul  « Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului », prin contractul de finantare: C4312011061370505 încheiat la data de 30.01.2012 între Asociaţia GAL SOMEŞ TRANSILVAN şi  A.P.D.R.P.

ÎNTÂLNIRE COOPERARE

Vineri 25.05.2012 prin intermediul Centrului Cultural Francez Cluj am primit vizita dl. Erwann Verdier în vederea stabilirii unei potențiale colaborări între GAL-ul local SOMEȘ TRANSILVAN și GAL-ului PAYS VICHY-AUVERGNE, din Franța.