LEADER 2023-2027

Written by admin on . Posted in F?r? categorie

Derulăm procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Someș Transilvan, care va ghida dezvoltarea comunității noastre în perioada 2023-2027, prin intermediul Programului LEADER.

Implicarea comunității locale este esențială! Haideți să lucrăm împreună și să contribuim cu idei și viziuni pentru un viitor mai prosper în zona noastră!

CE AVEȚI DE FĂCUT?

 • COMPLETAȚI UN CHESTIONAR pentru a ne oferi informații importante despre nevoile comunității locale și despre modul în care doriți să participați la elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada 2023-2027. Accesați aici CHESTIONARUL și completați-l până cel târziu 10 NOIEMBRIE 2023.
 • PARTICIPAȚI LA ÎNTÂLNIRILE CU COMUNITATEA, organizate în fiecare comună din teritoriu. Publicăm zilele următoare calendarul acestora.
 • ÎMPĂRTĂȘIȚI-VĂ IDEILE ȘI INVITAȚI ȘI ALȚI MEMBRI AI COMUNITĂȚII care ar putea fi interesați să participe! Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem construi o strategie de dezvoltare locală mai cuprinzătoare și reprezentativă.

Nu ratați ocazia de a vă face auzite vocile și de a contribui la viitorul comunității noastre!

Pentru orice întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați la galsomestransilvan@yahoo.com sau 0729038275

___________________________________________

De ce este important Programul LEADER și Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)?

Programul LEADER este o oportunitate unică pentru comunitățile noastre rurale să-și îmbunătățească viața și să-și valorifice potențialul local. Prin LEADER, putem accesa finanțare și sprijin pentru dezvoltarea proiectelor care vor contribui la prosperitatea noastră și la calitatea vieții.

Strategia de Dezvoltare Locală este un instrument cheie în acest proces, deoarece ne permite să identificăm nevoile și oportunitățile locale și să stabilim obiectivele noastre pe termen lung. Elaborarea acesteia ne va ajuta să ne concentrăm eforturile și să dezvoltăm proiecte sustenabile și relevante pentru comunitatea noastră.

Principii de bază:

 1. „abordare de jos în sus” localnicii sunt cei mai buni experți pentru a impulsiona dezvoltarea teritoriului lor;
 2. „abordare bazată pe zonă” teritoriul este definit o zona restransa omogena de 5-15 comune;
 3. „networking” parteneriatulpromovează si faciliteaza legăturile dintre actorii locali;
 4. „cooperare” in plus, GAL-urile din diferite regiuni sau state membre întreprind proiecte comune pentru a găsi soluții comune la provocări locale similare.
 5. „strategie integrată și multisectorială” abordările ascendente și interacțiunile dintre diferite sectoare la nivel local ar trebui să mobilizeze potențialul local.
 6. „inovare” GAL-urile sunt cele mai în măsură să identifice soluții locale integrate la problemele locale, să fie mai receptive și să ofere noi soluții pentru dezvoltarea locală.
 7. „parteneriat local” actorii locali se reunesc în zona respectivă în cadrul unui GAL;

___________________________________________

Pașii preconizați pentru elaborarea SDL 2023-2027:

Colectarea de date: Primul pas important în elaborarea SDL implică colectarea de date relevante privind comunitatea. Aceasta include date statistice oficiale privind demografia, economia, infrastructura etc., dar și informații specifice referitoare la servicii publice, proiecte existente și alte aspecte importante pentru dezvoltarea comunității furnizate de APL-urile partenere și alte instituții relevante.

Consultare și implicare: Organizarea unor sesiuni de consultare cu cetățenii și părțile interesate, inclusiv cu partenerii. În aceste întâlniri, vom discuta despre nevoile și oportunitățile locale și vom strânge idei pentru dezvoltarea comunității.

Analiză și identificare a priorităților: Analiza datelor statistice și informațiilor colectate de la APL-uri și alte instituții relevante va ajuta la identificarea priorităților comunității noastre, având în vedere situația actuală și potențialul de dezvoltare.

Stabilirea obiectivelor și a măsurilor: Pe baza datelor colectate și a priorităților identificate, vom defini obiective clare și realiste, precum și măsurile concrete necesare pentru a atinge aceste obiective.

Elaborarea strategiei: Având la bază datele relevante colectate, vom lucra împreună cu experți și parteneri pentru a redacta SDL. Acest document cuprinzător va ghida dezvoltarea teritoriului pentru următorii ani.

Aprobarea: După finalizarea SDL, vom prezenta strategia parteneriatului nou format pentru perioada 2023-2027 pentru a obține aprobarea și o vom depune spre finanțare la AM-PNDR.

Implementarea: După aprobarea strategiei și a bugetului aferent, vom începe implementarea sa. Aceasta implică punerea în practică a obiectivelor și măsurilor stabilite în strategie, utilizând bugetul alocat pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute.Monitorizare și evaluare: Pe durata implementării, va exista o monitorizare constantă a progresului fiecărui proiect și a impactului global al SDL. Aceasta va permite identificarea eventualelor dificultăți sau oportunități și va oferi informații valoroase pentru a adapta și îmbunătăți intervențiile.

__________________________

Proiect de cooperare

Două Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), unul situat în partea de nord, celălalt la sudul municipiului Cluj-Napoca, și-au dat mâna pentru a-ți face o invitație în parteneriat. Te îndeamnă să descoperi comunitatea locală din ariilor lor de activitate. Comunitatea aceasta de lângă tine înseamnă oameni cu mici afaceri locale, produse făcute cu dragoste și împrejurimile remarcabile ale acestora.

Grupurile de Acțiune Locală sunt: Gal Someș Transilvan (format din comunele: Aluniș, Apahida, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Cornești, Dăbîca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Sic și Vultureni) și GAL Lider Cluj (format din comunele: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, Ploscoș, Tureni și Valea Ierii).

Desfășurat în perioada 2021 – 2023, proiectul a creat cadre suport pentru producătorii locali, organizând ateliere practice pentru aceștia și o serie de evenimente: târguri și zile ale porților deschise. Vezi evenimentele din proiect.

__________________________

Proiectul Ținutul Fluturelul Albastru

“Ținutul Fluturelui Albastru” este mai mult decât un proiect; este o viziune, o comunitate și un angajament față de conservarea tradițiilor și biodiversității. GAL Someș Transilvan, împreună cu partenerii săi, invită pe pe toată lumea să se alăture acestei inițiative, să descopere frumusețea ascunsă a regiunii și să contribuie la păstrarea acestui tezaur natural și cultural pentru generațiile viitoare.

Proiectul “Ținutul Fluturelui Albastru” a prins contur în anii 2017-2018, când GAL Someș Transilvan, Fundația Civitas au unit forțele pentru a dezvolta un brand de microregiune care să reprezinte un simbol comun pentru comunitate. Această idee a evoluat rapid, și în 2018, proiectul a obținut finanțare prin GAL Someș Transilvan, stabilind astfel teritoriul actual al “Ținutului Fluturelui Albastru”, care acoperă aria teritorială a Asociației GAL.

Echipa Asociației Plaiuri Noi a preluat coordonarea proiectului și a investit timp și resurse în cercetarea și promovarea microregiunii. Miza a fost încrederea că această zonă își poate spune povestea originală și atrăgătoare, chiar dacă nu dispune de reliefuri spectaculoase sau atracții turistice consacrate. A fost suficient să se descopere și să se valorifice micile comori ascunse în satele și dealurile regiunii. În 2019, eforturile s-au concretizat prin lansarea numelui și brandului “Ținutul Fluturelui Albastru”, având un impact semnificativ asupra comunității și vizitatorilor.

Obiectivele Proiectului

 1. Descoperirea specificului local: Crearea unei legături între trecut, prezent și viitor, valorificând tradițiile și cultura locală.
 2. Creșterea vizibilității: Dezvoltarea unui brand complex de microregiune, punând în valoare locurile, produsele și serviciile oferite.
 3. Încurajarea experiențelor locale: Promovarea și conservarea specificului local și a biodiversității prin implicarea comunității.
 4. Construirea unui sentiment de apartenență: Însuflețirea comunității pe termen lung.
 5. Conservarea biodiversității: Protejarea habitatului natural al fluturelui albastru și a altor specii.

Fluturele Albastru – Garanția unui mediu curat

Prezența speciilor de fluture maculinea în regiune este un indicator clar al unui mediu curat, pajiști de înaltă valoare naturală și produse locale sănătoase. Fluturele albastru devine astfel un simbol al calității și autenticității, garantând că produsele realizate în “Ținutul Fluturelui Albastru” provin dintr-o zonă pură și valoroasă natural.

Sesiunea III – noiembrie 2018

Written by admin on . Posted in F?r? categorie